R&O-plaatsen

Bij een R&O-plaats (ook wel: wasplaats) kunt u uw (pluim)veewagen reinigen en ontsmetten. Dit helpt de verspreiding van besmettelijke dierziekten voorkomen. Er zijn eenvoudige en erkende R&O-plaatsen.

Verschillende R&O-plaatsen

Op alle plekken waar dieren gelost worden, moet een R&O-plaats zijn. Er zijn verschillende soorten R&O-plaatsen. 

  • eenvoudige R&O-plaats
    Deze R&O-plaatsen vindt u bij primaire bedrijven, zoals veehouderijen (die 10 meer runderen, varkens, schapen, geiten of herten houden). Een eenvoudige R&O-plaats moet in ieder geval beschikken over een verharde plaats waar de heel veewagen op past. Het spoelwater en andere vloeistoffen mogen niet in de grond of het oppervlaktewater terechtkomen. Ook moet de plaats goed verlicht zijn. Alle eisen voor een eenvoudige R&O-plaats staan in bijlage 8 van de Regeling houders van dieren
  • erkende R&O-plaats
    Deze R&O-plaatsen vindt u bij roodvlees- en pluimvee-slachthuizen, verzamelcentra voor landbouwhuisdieren, transportbedrijven voor (pluim)vee, kuikenbroederijen en truckwash-bedrijven. Erkende R&O-plaatsen zijn beter ingericht en uitgerust dan eenvoudige R&O-plaatsen. Een overzicht van alle eisen staat in het Handboek erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. (Let op: dit handboek wordt momenteel herzien.)

Wanneer moet ik naar een erkende R&O-plaats?

Voor vervoer van evenhoevigen, pluimvee en broedeieren in Nederland is R&O bij een eenvoudige R&O-plaats meestal voldoende. In de wet staat wanneer R&O bij een een erkende R&O-plaats verplicht is. Dit is in ieder geval bij vervoer van of naar een risicoland.

Waar vind ik een erkende R&O-plaats?

Aan welke eisen moet een erkende R&O-plaats voldoen?

Een R&O-plaats moet zo zijn ingericht en uitgerust dat alle typen vervoermiddelen er gereinigd en ontsmet kunnen worden. Dit moet op de juiste manier gebeuren, en ook op een efficiënte manier. Het weer mag daar geen invloed op hebben: R&O moet dus ook mogelijk zijn bij temperaturen onder het vriespunt, bij storm en bij zware regenval of hagel. De R&O-plaats moet de werkwijze bij reinigen en ontsmetten vastleggen in een protocol.

Verder mag de bio-veiligheid niet in gevaar komen. Dat betekent dat de R&O op de juiste manier moet worden uitgevoerd. De diertransportmiddelen moeten voldoende schoon worden, zodat de insleep en verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt voorkomen.

Een overzicht van alle eisen vindt u in het Handboek erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. (Let op: dit handboek wordt momenteel herzien.) Bedrijven kunnen een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Erkende R&O-plaats bij slachthuizen en verzamelcentra 

Slachterijen en verzamelcentra hoeven geen aparte erkenning aan te vragen voor een R&O-plaats. Zij hebben deze al vanuit hun erkenning als slachterij of verzamelcentrum.