R&O-stappenplan

Let op de hygiëne bij het vervoer van evenhoevigen, pluimvee en broedeieren. Dit bevordert de gezondheid van de dieren. Door uw vervoersmiddelen en laadkisten goed te reinigen en ontsmetten (R&O), zorgt u ervoor dat besmettelijke dierziekten zich niet verder kunnen verspreiden. Volg de hygiënemaatregelen dan ook zo nauwgezet mogelijk. Hiervoor kunt u ons stappenplan gebruiken.

R&O in 5 stappen

U begint met het grondig reinigen van het transportmiddel en de bij dit transport gebruikte kratten en containers. Daarna ontsmet u deze. 

  1. Reinig met (lauw)warm water, in combinatie met een schuimreiniger. De schuimreiniger dringt beter door in het vuil, en lost het vuil op.
  2. Spoel daarna grondig af met water. Zo voorkomt u dat er schuimreiniger op het vervoersmiddel achterblijft. Dit is belangrijk, omdat het zich anders kan vermengen met het desinfectiemiddel. Het desinfectiemiddel werkt dan minder goed.
  3. Maak de desinfectiemiddelen aan en doseer ze. In het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG, ook wel: de gebruiksaanwijzing) van het middel staat beschreven hoe dit moet. Voor een goede hygiëne is het belangrijk om de juiste dosering aan te houden. Gebruik alleen desinfectiemiddelen die geschikt zijn voor diertransportmiddelen en zijn toegelaten in Nederland.
  4. Laat het desinfectiemiddel voldoende inwerken en spoel daarna af met water. Houd de voorgeschreven inwerktijd van het middel aan, voor de gezondheid van mens en dier.
  5. Daarna moet u het vervoersmiddel en de laadkisten drogen. Dit kunt u actief doen, maar ook passief door het vervoersmiddel aan de lucht te laten drogen of een periode leeg te laten staan. Door het drogen werkt het desinfectiemiddel beter in op het vervoersmiddel en de laadkisten. Met het drogen beschermt u ook de gezondheid van de dieren die ermee vervoerd moeten worden.

Gebruik het liefst leidingwater bij de reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen. Dit in verband met de gegarandeerde kwaliteit van het water.

Werk zorgvuldig

De NVWA houdt risicogericht toezicht op het reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen. Bij een uitbraak van een dierziekte scherpen we onze controles verder aan. In de praktijk zien we dat R&O’s van diertransportmiddelen niet altijd op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij de inspecties komen we bijvoorbeeld de volgende problemen tegen.

  • Niet alle onderdelen van het transportmiddel en de laadkisten worden voldoende schoongemaakt.
  • Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van koud water. Hierdoor worden het transportmiddel en de laadkisten onvoldoende schoon, ook als de druk voldoende is.
  • De concentratie van het gebruikte desinfectiemiddel (gebruiksoplossing) is te laag.
  • Het desinfectiemiddel is niet geschikt. Het is bijvoorbeeld niet effectief voor de bestrijding van virale dierziekten of niet voor dat doel toegelaten.
  • De toelating van het desinfectiemiddel is ingetrokken, en mag niet meer gebruikt worden.

Dit vergroot de kans op verdere besmetting via transport. We roepen alle vervoerders van evenhoevigen, pluimvee en broedeieren dan ook op om de transporthygiëne aan te scherpen, om Afrikaanse varkenspest en vogelgriep tegen te gaan. Voer het stappenplan heel precies uit.