Beslisboom MRL overschrijding residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

Bij teelt en opslag van groente en fruit kunnen er residuen van bestrijdingsmiddelen achterblijven. Met deze beslisboom kunnen bedrijven in de levensmiddelenindustrie zelf bepalen of zij een melding bij de NVWA moeten doen over een mogelijke overschrijding van de MRL in levensmiddelen.