Roken op een festival of evenement – wat mag wel en wat niet?

In elk geval mag u nooit roken in een tent waar een bar of keuken in staat. Ook mag u niet roken in een tent waar mensen aan het werk zijn. Bijvoorbeeld horecamedewerkers of beveiligers. Of artiesten. Deze mensen hebben namelijk recht op een rookvrije omgeving. En dat geldt natuurlijk ook voor andere bezoekers.

In de buitenlucht mag meestal wel gerookt worden, maar organisatoren van festivals kunnen nog eigen regels hebben. Houd die goed in de gaten en volg de instructies op van de organisator.

Waarop moet u als organisator letten als uw bezoekers willen roken?

Houd op uw evenement of festival rekening met het volgende:

  • Is de functie van een tent op een evenement vergelijkbaar met een vaste horecalocatie? En bevindt de keuken of bar zich in de tent? Dan gelden voor de tent dezelfde regels als voor een horeca-inrichting. Roken is er niet toegestaan.
  • In evenementtenten of overkappingen waarin horecawerkzaamheden of activiteiten op het gebied van kunst en cultuur plaatsvinden geldt een rookverbod. Denkt u bij activiteiten op het gebied van kunst en cultuur aan een poppodium of een optreden van een band of dj. In deze tenten mag ook niet gerookt worden als de tent aan één of meerdere zijden geopend is of alleen is overkapt.
  • Op een terras van een horecatent mag wel gerookt worden. Voorwaarde is wel dat het terras aan minimaal één zijde volledig geopend is en dat het terras geen rookoverlast in de horecatent veroorzaakt.

Waarop moet u als organisator letten als u tabak verkoopt?

Houd op uw evenement of festival rekening met het volgende:

  • Het is verboden om reclame te maken voor tabaksproducten en aanverwante producten zoals elektronische sigaretten en navulverpakkingen of -patronen (met en zonder nicotine). Reclame voor kruidenproducten die bedoeld zijn om te roken mag ook niet.
  • Het is verboden tabaksproducten of aanverwante producten weg te geven of te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Bij ieder verkooppunt moet duidelijk en goed leesbaar staan wat de leeftijdsgrens is voor tabaksproducten en aanverwante producten. 
  • Het verkooppunt dient te voldoen aan het uitstalverbod voor tabaksproducten en aanverwante producten.

Boete bij overtreding rookverbod

Organiseert u een evenement en houdt u zich niet aan de regels van het rookverbod? Dan kunt u een boete krijgen. Het precieze bedrag hangt af van het aantal overtredingen dat onze inspecteurs constateren. En of u al eerder een boete heeft gekregen voor een soortgelijke overtreding.

Wetten en regels over tabaksproducten en roken

De wet- en regelgeving is vastgelegd in de Tabaks- en rookwarenwet.