Eisen verkoop tabak en rookverbod op evenementen

In de Tabaks- en rookwet staan wetten en regels over tabaksproducten en roken. Houd bij de verkoop van tabak op een evenement rekening met het volgende:

  • Is de functie van een tent op een evenement vergelijkbaar met een vaste horecalocatie? En bevindt de keuken of bar zich in de tent? Dan gelden voor de tent dezelfde regels als voor een horeca-inrichting. Roken is er niet toegestaan.
  • In evenementtenten (of overkappingen) waarin horecawerkzaamheden en/of activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (bijvoorbeeld poppodium, DJ, band) plaatsvinden geldt een rookverbod. In deze tenten mag niet gerookt worden, ook niet als de tent aan 1 of meerdere zijden geopend is dan wel alleen overkapt is.
  • Vergelijkbaar met een vaste horeca-inrichting mag er op een terras van een horecatent gerookt worden. Voorwaarde is wel dat het terras aan minimaal 1 zijde volledig geopend is en dat het terras geen rookoverlast in de horecatent veroorzaakt.
  • Het is verboden om reclame te maken voor tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten).
  • Het is verboden tabaksproducten of aanverwante producten weg te geven of te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Bij ieder verkooppunt moet duidelijk en goed leesbaar staan wat de leeftijdsgrens is voor tabaksproducten en aanverwante producten. Dat geldt ook voor tabaksautomaten.
  • Tabaksautomaten mogen niet buiten staan. De automaten moeten in het zicht staan van de ondernemer of het personeel. Ze moeten standaard vergrendeld zijn.