Verbod op reclame en sponsoring tabak en aanverwante producten

Reclame maken voor tabaksproducten en aanverwante producten is verboden. Het verbod geldt voor alle mogelijke vormen van reclame, en ook voor marketing, promotie en sponsoring.

Voor welke producten geldt het verbod?

Het verbod geldt voor alle rookwaren. Dus voor tabaksproducten als sigaretten en voor aanverwante producten als vapes en e-liquids, kruidenrookproducten en verhittingsapparaten.

Wat valt onder reclame?

Volgens de wet gaat het bij reclame om:

  • handelingen die bedoeld zijn om de verkoop tabaksproducten en aanverwante producten te bevorderen
  • commerciële mededelingen die bedoeld zijn om meer bekendheid te geven aan tabaksproducten en aanverwante producten
  • commerciële mededelingen die tabaksproducten en aanverwante producten aanprijzen

Het maakt niet uit welke middelen of technieken daarvoor worden gebruikt. De definitie van reclame is dus vrij ruim. Een klant gratis laten proeven valt er bijvoorbeeld ook onder. Net als het weggeven van een aansteker bij aankoop van een pakje sigaretten.

Tabakswinkels en andere verkooppunten mogen geen reclame maken in hun winkel, en ook niet in de etalage op de gevel. Het is ook niet toegestaan om rookwaren uit te stallen. Ook dit wordt gezien als reclame. Alleen uitgezonderde speciaalzaken mogen dit, onder bepaalde voorwaarden.

Wat valt onder sponsoring?

Sponsoring is een economische bijdrage aan een activiteit, evenement of persoon met als doel tabaksproducten en aanverwante producten aan te prijzen of bekender te maken. Een voorbeeld van sponsoring is een sportteam financieel steunen in ruil voor naamsvermelding op de shirts van de spelers.

Zo houden wij toezicht

De NVWA houdt  toezicht op het verbod op reclame en sponsoring. Onze inspecteurs kunnen controles uitvoeren op alle mogelijke locaties, media en middelen waar misschien reclame wordt gemaakt voor rookwaren, of waar misschien sprake is van sponsoring. We kijken bijvoorbeeld naar:

  • verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten, zoals tabakswinkels, supermarkten en tankstations
  • billboards en posters in bushokjes op stations
  • kranten, tijdschriften en folders
  • radio en televisie
  • websites en sociale media

Bij een overtreding kunnen we bijvoorbeeld een boete geven. Een boete kunnen we opleggen aan degene die de reclame heeft gemaakt en aan degene die deze heeft geplaatst. Of aan de sponsor en aan degene die gesponsord wordt.