Advies van BuRO over dimetridazol in producten van dierlijke oorsprong

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de NVWA om vlees, bloed of melk van runderen te gaan monitoren om verder inzicht te verkrijgen in het mogelijk gebruik van dimetridazol bij melkvee.

Aanleiding

De aanleiding voor dit advies is een melding uit Canada waar deze verboden stof is aangetroffen in Nederlandse kaas. Na onderzoek in Nederland is de bron niet gevonden. En er zijn ook geen gegevens over de risico’s voor de volksgezondheid na consumptie van met dimetridazol besmette producten van dierlijke oorsprong.

Verboden antibioticum

Dimetridazol is een antibioticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van infecties bij dieren en mensen. In de Europese Unie en in andere landen is het gebruik van dit antibioticum verboden bij voedselproducerende dieren.