Resultaten I&R-onderzoek kalveren

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle opgelegde maatregelen in het onderzoek van de NVWA en RVO.nl uit 2018 naar onregelmatigheden in de I&R-registratie van runderen. U vindt hier bovendien berekeningen van het financiële voordeel dat veehouders onterecht hebben behaald.

Strafrechtelijke maatregelen

Wij hebben circa 140 strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd.

  • Ruim 100 veehouders hebben boetes opgelegd gekregen.
  • De boetes variëren van € 700 euro tot bijna € 24.000.
  • Ongeveer 20 veehouders krijgen nog een dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM).

Zie ook het persbericht van het OM van 5 oktober 2020.

Financiële maatregelen

Als een bedrijf de I&R weer kloppend heeft gemaakt, voert RVO.nl een nacalculatie uit. Zij berekent wat het onterecht behaald financieel voordeel is door de onjuiste registratie, in het kader van het fosfaatreductieplan.

  • In totaal krijgen 1.439 bedrijven een naheffing.
  • Het totale bedrag aan naheffingen is € 2,7 miljoen euro.
  • Bij 555 bedrijven ontbrak administratie en moest een schatting worden gemaakt.
  • Het totaal ingeschatte effect van deze groep bedraagt € 540.000.

Resultaten van het onderzoek in fasen

Het onderzoek is uitgevoerd in 2 fases. In fase 1 zijn 180 fysieke inspecties uitgevoerd en 2.064 bedrijven administratief geblokkeerd. De administratieve blokkades hebben tot 94 extra fysieke inspecties geleid. In fase 1 zijn er in totaal 135 processen-verbaal opgemaakt. Hiervan zijn  er uiteindelijk 4 afgebroken of geannuleerd. Er is in september 2020 nog 1 bedrijf uit fase 1 geblokkeerd.

In fase 2 zijn 63 fysieke inspecties uitgevoerd en 42 bedrijven administratief geblokkeerd. De administratieve blokkades hebben tot 9 extra fysieke inspecties geleid. In fase 2 zijn in totaal 13 processen-verbaal opgemaakt.

In beide fases zijn in totaal 144 processen-verbaal opgemaakt. Het bedrijf uit fase 1 dat nog steeds geblokkeerd is, krijgt ook  nog een proces-verbaal. We maken dus in totaal 145 processen-verbaal op.

Aantal bedrijven Bedrag naheffing
474 < € 500
379 € 500 - 1.000
483 € 1.000 - 5.000
60 € 5.000 - 10.000
43 > € 10.000
Totaal: 1.439 € 2,7 miljoen
Overige bedrijven € 540.000