I&R kalveren

De NVWA is eind 2017 samen met RVO.nl een onderzoek begonnen naar onregelmatigheden in het Identificatie&Registratiesysteem (I&R) van runderen. In dat jaar werd een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen geregistreerd.

De tabel geeft het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018 weer.
Beeld: ©NVWA
In onderstaande tabel ziet u het percentage meerlingen in de periode 2014 tot en met augustus 2018. De hogere percentages meerlingen doen zich na 2018 niet meer voor.

Op de pagina Resultaten vindt u:

  • een overzicht van alle opgelegde maatregelen
  • berekeningen van het onterecht behaalde financieel voordeel.

Kamerbrieven

Advies BuRO