Erkende laboratoria salmonella

Laat uw monsters testen op salmonella bij een erkend laboratorium.

Welke laboratoria zijn erkend?

Op deze lijsten kunt u zien welke laboratoria een erkenning hebben voor het testen op salmonella.

Lijst erkende Nederlandse laboratoria

Lijst erkende buitenlandse laboratoria

De laboratoria hebben een erkenning voor een testmethode waar salmonella mee kan worden aangetoond. Sommige laboratoria hebben ook een erkenning om vast te stellen om welk type salmonella het gaat. Dit kunt u ook op de lijsten zien.

Waarvoor is uitslag nodig?

De uitslagen van een erkend laboratorium heeft u nodig voor het volgende:

Wanneer krijgen laboratoria een erkenning?

Erkende laboratoria moeten voldoen aan de eisen die in de Regeling erkenning veterinaire laboratoria staan. Ook moeten ze beschikken over een accreditatieverklaring van de Raad voor Accreditatie (RvA) voor het testen op salmonella.

Als laboratoria aan alle eisen voldoen kunnen zij erkenning aanvragen bij de NVWA.