Inspectieresultaten monitoring salmonella

Pluimveehouders zijn verplicht om hun pluimvee te monitoren op zoönotische salmonella. Zo kan besmetting van dier naar mens worden voorkomen. De NVWA controleert of pluimveehouders zich aan deze verplichting houden. Ieder jaar publiceren wij onze inspectieresultaten.

Bekijk de inspectieresultaten van 2021 en eerder.