Mijn pluimveebedrijf is verdacht of besmet

Blijkt uit de monstername dat uw pluimvee is besmet met salmonella? Dan neemt de NVWA maatregelen om verdere verspreiding van salmonella te voorkomen. De aanpak verschilt per bedrijfstype.

Uitslag monstername

Blijkt uit uw eigen monstername of de officiële monstername dat uw pluimvee salmonella heeft? Lees meer over de aanpak bij:

  • bedrijven met legpluimvee
  • bedrijven met vermeerderingsdieren
  • bedrijven met vleeskuikens en vleeskalkoenen

Salmonella bij legpluimvee

Wordt in uw leghennen of ander legpluimvee salmonella gevonden? Dan nemen wij altijd eerst telefonisch contact met u op om uit te leggen wat er gaat gebeuren. Uw bedrijf krijgt de status ‘verdacht’. Dit gebeurt al voordat duidelijk is om welk type salmonella het gaat. U krijgt ook een brief waarin we bevestigen dat uw bedrijf verdacht is en waarin de maatregelen staan. 

Wij sturen een kopie van de brief naar de burgemeester van uw gemeente. Wij zijn verplicht om dit te doen. Ook de GGD bij u in de regio krijgt een kopie van de brief. Dit is uit voorzorg. Als u vragen heeft over salmonella bij uzelf of andere mensen, kunt u terecht bij de GGD.

Ook waarschuwen we Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). Deze organisatie zorgt ervoor dat eieren die misschien besmet zijn niet bij de consument terechtkomen.

Wat betekent een verdenking voor de eieren?

Tijdens de verdenkingsfase mogen de eieren van de verdachte stal op uw bedrijf niet worden afgezet als tafelei (ook wel: eieren uit klasse A). Dit geldt voor alle eieren die geproduceerd zijn op en na de datum van monstername. En ook voor eieren die al op het pakstation of bij de verzamelaar staan. Deze moet u laten blokkeren of rechtstreeks naar de ei-verwerkende industrie sturen.

Ondertussen onderzoekt het laboratorium om welk type salmonella het gaat. Blijkt uit het laboratoriumonderzoek dat uw dieren geen bestrijdingsplichtige salmonella hebben? Dan heffen wij de verdenking op. Er gelden dan geen maatregelen meer.

Heeft u meerdere stallen op uw bedrijf? Dan onderzoeken we alle stallen op salmonella. Tijdens het onderzoek blokkeren we alle stallen met kippen ouder dan 57 weken. Blijkt uit het onderzoek dat er geen bestrijdingsplichtige salmonella aanwezig is in de stallen? Dan geven we de stallen direct weer vrij.

Wat betekent een besmetting voor de eieren?

Blijkt uit laboratoriumonderzoek dat het wel om bestrijdingsplichtige salmonella gaat? Dan verklaren wij het koppel en de eieren besmet. Eieren van een besmet koppel moet u rechtstreeks vanaf het legbedrijf naar de ei-verwerkende industrie sturen. Daar krijgen de eieren een verhittingsbewerking. Ze mogen niet als tafel- of consumptie-ei afgezet worden. Dit geldt voor alle eieren die geproduceerd zijn vanaf de datum van de monstername. COKZ controleert of de eieren correct gemerkt zijn en de juiste bestemming krijgen.

Wat betekent een besmetting voor het legkoppel?

Blijkt uit laboratoriumonderzoek dat uw legpluimvee besmet is met SE of ST (inclusief STm)? Dan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. U laat het besmette koppel vervroegd slachten.
  2. U laat de leghennen hun legronde afmaken. De eieren zijn dan niet meer geschikt voor consumptie, maar moeten naar de ei-verwerkende industrie voor verhitting.

De dieren worden ‘logistiek’ geslacht. Dit betekent dat ze zo geslacht worden dat het vlees van andere dieren niet besmet kan raken. Meestal gebeurt de slacht aan het eind van de dag, na de slacht van alle andere dieren. Het slachthuis kan de slachtlijn dan reinigen en desinfecteren voordat het weer verdergaat met de normale slachtingen. Daarom is het belangrijk dat u de salmonellabesmetting vermeldt op het VKI-formulier.

Het slachthuis moet een protocol hebben voor de slacht van koppels met SE/ST -salmonella. Ook moet het vlees eerst een hittebehandeling ondergaan, voordat het de markt op mag.

Wilt u het besmette koppel exporteren voor de slacht? Dan moet u de positieve salmonella-uitslag op het exportcertificaat vermelden.

Op de website van AVINED staat een stroomschema bij een positieve salmonella-uitslag bij legpluimvee.

Salmonella bij vermeerderingsdieren

Vermeerderingsdieren zijn dieren die vleeskuikens of leghennen produceren. Bij vermeerderingsdieren is er geen verdenkingsfase. Wij nemen pas contact met u op als uit laboratoriumonderzoek blijkt dat uw dieren bestrijdingsplichtige salmonella hebben. Wij verklaren uw bedrijf dan ‘besmet’. Dit lichten we eerst telefonisch toe en daarna per brief.

Wij sturen een kopie van de brief naar de burgemeester van uw gemeente. Wij zijn verplicht om dit te doen. Ook de GGD bij u in de regio krijgt een kopie van de brief. Dit is uit voorzorg. Als u vragen heeft over salmonella bij uzelf of andere mensen, kunt u terecht bij de GGD.

Besmette vermeerderingskoppels naar de slacht

Wij laten besmette dieren afvoeren naar de slacht. U krijgt een vergoeding voor uw dieren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) taxeert de dieren.

Bij salmonella is logistieke slacht nodig. Dit betekent dat de dieren zo geslacht worden dat het vlees van andere dieren niet besmet kan raken. Meestal gebeurt de slacht aan het eind van de dag, na de slacht van alle andere dieren. Het slachthuis kan de slachtlijn dan reinigen en desinfecteren voordat ze weer verdergaan met de normale slachtingen. Daarom is het belangrijk dat u de salmonellabesmetting vermeldt op het VKI-formulier.

Het vlees moet een hittebehandeling ondergaan. Hierbij wordt het vlees eerst gekookt om de bacteriën onschadelijk te maken. Daarna wordt het pluimveevlees pas vrijgegeven voor consumptie. Op de website van AVINED vindt u een stroomschema van een positieve uitslag in (groot)ouderdieren.

Salmonella bij vleeskuikens en vleeskalkoenen

Voor salmonella bij vleeskuikens en -kalkoenen is geen bestrijdingsplicht. Deze dieren moeten wel logistiek worden geslacht. Dit betekent dat ze zo geslacht worden dat het vlees van andere dieren niet besmet kan raken. Meestal gebeurt de slacht aan het eind van de dag, na de slacht van alle andere dieren. Het slachthuis kan de slachtlijn dan reinigen en desinfecteren voordat ze weer verdergaan met de normale slachtingen. Daarom is het belangrijk dat u de salmonellabesmetting vermeldt op het VKI-formulier.

Het vlees moet een hittebehandeling ondergaan. Hierbij wordt het vlees eerst gekookt om de bacteriën onschadelijk te maken. Daarna wordt het vlees pas vrijgegeven voor consumptie.

Wilt u het besmette koppel exporteren voor de slacht? Dan moet u de positieve salmonella-uitslag op het exportcertificaat vermelden.