Eisen voorkomen besmetting salmonella

Hygiëne

Om besmetting met salmonella te voorkomen, moeten productiebedrijven en verwerkingsbedrijven voldoen aan Gidsen voor de goede praktijk en Hygiënecodes (HACCP). Dat geldt voor boerderijen en bedrijven in veevoer, tot aan de detailhandel. De hygiënecodes vindt u op via de pagina HACCP.

Monitoring

Om besmetting met salmonella en in geval van besmetting, de verspreiding, te voorkomen, moeten bedrijven met vermeerderingsdieren, vleeskuikens, vleeskalkoenen, legkippen en bedrijven die voeder produceren volgens een bepaald schema onderzoek (laten) doen naar salmonella op het bedrijf.

Melden en traceren

Iedereen die levensmiddelen en diervoeders produceert, vervaardigt, verwerkt, opslaat, vervoert of distribueert, moet een systeem voor traceerbaarheid hebben. Dat is nodig om producten snel uit de handel te kunnen nemen wanneer ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen.
Lees meer op de pagina Melden en traceren.