Welzijnseisen schapen en geiten

Houders van schapen en/of geiten moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 1.1 en 1.2. Hierin staan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van dieren. Bijvoorbeeld over goede verzorging en een geschikte weide.

Meer informatie