Controle mosselen en oesters op TTX

Wij controleren het hele jaar de productiegebieden van levende tweekleppige weekdieren, waaronder mosselen en oesters, op onder andere de aanwezigheid van de giftige stof tetrodotoxine (TTX).

Monitoring

Mochten we vaststellen dat de schelpdieren TTX bevatten, dan mogen deze niet in de handel worden gebracht. Dit is een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid.

De resultaten van de controles vindt u op de pagina Actuele status tweekleppige weekdieren.

Norm voor TTX in o.a. mosselen en oesters

De norm voor TTX is 44 microgram TTX/kg in schelpdiervlees. De NVWA neemt daarmee het advies over van Bureau Riscobeoordeling & Onderzoek (BuRO). BuRO baseert zich daarbij op toxicologisch onderzoek van onder meer de European Food Safety Authority (EFSA).

Meer informatie