Schokdempende bodem onder speeltoestellen

Valdempend materiaal moet worden aangelegd bij speeltoestellen met een valhoogte van meer dan 600 mm. De eisen voor valdempend bodemmateriaal zijn vastgelegd in norm NEN-EN 1176-1.

Er bestaat een relatie tussen de valhoogte van het speeltoestel en het te gebruiken bodemmateriaal. In de onderstaande informatieve tabel worden voorbeelden van valdempend materiaal en de corresponderende valhoogte genoemd. Omdat valdemping van meerdere factoren afhangt geeft deze tabel alleen een indicatie.

Materiaal Omschrijving Laagdikte Maximale vrije valhoogten
Als wordt aangetoond (bijvoorbeeld met een zeefproef) dat de geïnstalleerde oppervlakteafwerking in overeenstemming is met deze tabel of vergezeld gaat van een beproevingsrapport in overeenstemming met EN 1177, is aanvullende beproeving niet vereist mm mm mm
Grasmat/natuurlijke ondergrond - - ≤ 1.000
Boomschors deeltjesgrootte 20 tot 80 200 ≤ 2.000
Boomschors deeltjesgrootte 20 tot 80 300 ≤ 3.000
Houtspaanders/houtsnippers deeltjesgrootte 5 tot 30 200 ≤ 2.000
Houtspaanders/houtsnippers deeltjesgrootte 5 tot 30 300 ≤ 3.000
Zand of grind korrelgrootte 0,25 tot 8 200 ≤ 2.000
Zand of grind korrelgrootte 0,25 tot 8 300 ≤ 3.000
Overige materialen en diepten Zoals beproefd overeenkomstig EN 1177 Zoals beproefd overeenkomstig EN 1177 Kritische valhoogte volgens beproeving

Andere eisen die van invloed zijn op het veilig spelen op een speeltoestel:

  • De ondergrond bij speeltoestellen moet vrij zijn van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.
  • De ondergrond mag geen beknelling veroorzaken.
  • De leverancier van het bodemmateriaal moet instructies meegeven over de correcte installatie, onderhoud en inspectie procedures. Het materiaal moet voorzien zijn van een label of geschreven info over de identificatie en eigenschappen.
  • Het impactgebied (valgebied) van een speeltoestel is het gebied dat kan worden geraakt door een gebruiker wanneer deze valt. Wanneer de vrije valhoogte van het speeltoestel tussen de 0,6 meter en 1,5 meter is, dan dient de afmeting van het impactgebied 1,5 meter rond het toestel te zijn. Wanneer de vrije valhoogte van het speeltoestel tussen de 1,5 meter en 3,0 meter is, dan dient de afmeting van het impactgebied 2/3 x de vrije valhoogte + 0,5 meter rond het toestel te zijn.
  • De vrije valhoogte van een speeltoestel mag niet meer dan 3 meter zijn.
  • Het impactgebied moet vrij zijn van obstakels die letsel kunnen veroorzaken.