Waarop ouders, verzorgers en begeleiders kunnen letten

Een beheerder is wettelijk verplicht adequaat gebruikstoezicht te houden. Ouders en verzorgers kunnen zelf ook bijdragen aan veilig spelen door toezicht op hun kind of kinderen tijdens het gebruik te houden. Er zijn een aantal zaken waar ouders of verzorgers op kunnen letten.

Algemeen

  • Is de ondergrond gemaakt van valdempend materiaal, bijvoorbeeld natuurlijke materialen (gras, aarde, boomschors, houtsnippers, zand of grind) of rubberen tegels?
  • Is het speeltoestel geschikt voor de leeftijd van uw kind?
  • Is er voldoende vrije ruimte rondom het speeltoestel, is het goed toegankelijk en schoon?
  • Kunnen weersomstandigheden invloed hebben op het veilig spelen (zon -  opwarming metalen delen, harde wind)?
  • Ontbreken er geen afschermingen (zoals balustrades) die vallen van hoogte moeten voorkomen?
  • Zijn er geen blootliggende funderingen (onder andere uitstekende delen) waarop kinderen kunnen vallen?
  • Zijn er geen scherpe randen, punten, beknellingspunten?
  • Is het speeltoestel stabiel opgesteld?

Luchtkussens

Veiligheid.nl heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van het spelen op luchtkussens (en de risicobeleving) en de manieren om die risico's te verkleinen.

Melden onveilig situatie

Treft u een onveilige situatie aan? Spreek dan de verhuurder of exploitant van het speeltoestel aan. Helpt dat niet? Meld het dan bij het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (24 uur per dag en 7 dagen per week).