Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Dit besluit stelt onder andere eisen aan de veiligheid en aan het beheer van speeltoestellen in de openbare ruimte. Alle producenten, importeurs, keurders, verkopers, installateurs en beheerders moeten zich daaraan houden.

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen  is van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte, en niet op die bij mensen thuis staan.  In het WAS is de definitie van een speeltoestel: inrichting die bestemd is voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. De reikwijdte geeft meer informatie over welke toestellen als speeltoestellen onder het WAS vallen.

Uitzonderingen

De wettelijke bepalingen die in het WAS zijn opgenomen zijn niet van toepassing op:

  • Speeltoestellen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik. Deze worden beschouwd als speelgoed en aangeduid met de term: 'activity toys'. De veiligheid voor deze activity toys is geregeld in het Warenwetbesluit Speelgoed. Meer informatie leest u op de pagina Speelgoed.
  • Overige uitzonderingen vindt u in de reikwijdte WAS.