Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023). Dit Warenwetbesluit heeft betrekking op het ontwerp- en fabricageproces, de keuring voor de ingebruikname, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen, veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie, het bijhouden van een logboek of actueel dossier en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is van toepassing op onder andere speeltoestellen in de publieke ruimte. In het WAS 2023 is de definitie van een speeltoestel: inrichting die bestemd is voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. Daarnaast is er een reikwijdtenotitie die duidelijk maakt wanneer de bepalingen van toepassing zijn.

Ook is er een meldplicht bij ernstige ongevallen, is het verplicht om een attractietoestel aan te melden bij het eerste gebruik en af te melden wanneer het toestel wordt verhandeld of vernietigd en bijvoorbeeld voorschriften voor het certificaat en merk van goedkeuring.

Uitzonderingen

De wettelijke bepalingen die in het WAS zijn opgenomen zijn niet van toepassing op:

  • Speeltoestellen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik. Deze worden beschouwd als speelgoed en aangeduid met de term: 'activity toys' of ‘toy trampoline’. De veiligheid voor deze activity toys en toy trampolines is geregeld in het Warenwetbesluit Speelgoed. Meer informatie leest u op de pagina Speelgoed.
  • Overige uitzonderingen vindt u in de reikwijdte WAS.

Maatregelen om de veiligheid te verbeteren

Maatregelen om de veiligheid van attractie- en speeltoestellen te verbeteren staan in de Kamerbrief verbeteren veiligheid attractie- en speeltoestellen en de uitgewerkte beschrijving aanpassingen WAS.