Reclameverbod voor tabakswinkels en andere verkooppunten van rookwaren

Verkoopt u tabaksproducten of andere rookwaren zoals vapes? Het is verboden om hier reclame voor te maken. Dit mag niet in uw zaak, en ook niet op uw gevel of in uw etalage. Op uw gevel mag u wel 1 keer melden dat u tabaksproducten en aanverwante producten verkoopt.

Verbod op reclame in de winkel

Het is verboden om reclame te maken voor tabaksproducten en aanverwante producten. U mag dat ook niet doen in uw winkel. Daarom is het bijvoorbeeld niet toegestaan om posters op te hangen. Prijsaanduidingen moeten neutraal zijn.

In de wet staat dat elke vorm van reclame verboden is. Het maakt verder niet uit welke middelen of technieken u hiervoor gebruikt. Het is bijvoorbeeld ook niet toegestaan om rookwaren gratis weg te geven of klanten er gratis van te laten proeven. U mag ook geen symbolische vergoeding vragen of iets weggeven bij aankoop van rookwaren. Bijvoorbeeld door een aansteker gratis weg te geven bij aankoop van een pakje sigaretten. Rookwaren moeten ook zijn uitgezonderd van spaaracties.

De NVWA houdt hier toezicht op. We controleren op alle mogelijke vormen van marketing, promotie, reclame en sponsoring voor rookwaren.

U mag de rookwaren ook niet uitstallen

Naast het reclameverbod heeft u ook te maken met het uitstalverbod. De rookwaren mogen niet zichtbaar zijn in uw winkel.

Minder strenge regels voor uitgezonderde speciaalzaken

Voor uitgezonderde speciaalzaken gelden minder strenge regels. Deze speciaalzaken mogen wel reclame maken in de winkel. Ook mogen ze hun rookwaren uitstallen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Reclame op de gevel en in de etalage is ook verboden

Het verbod op gevelreclame en etalagereclame geldt voor alle verkooppunten van rookwaren. Ook voor uitgezonderde speciaalzaken.

U mag geen reclame maken voor tabaksproducten, en ook niet voor aanverwante producten als vapes en e-liquids. Er mag geen reclame te zien zijn op de gevel zelf, en ook niet op luifels en uithangborden aan de gevel. Reclameposters zijn niet toegestaan. Plaats ook geen stickers op de ramen.

Uitzondering voor historische materialen aan de gevel

Het verbod geldt niet voor historische materialen op monumentale panden die tot het nationaal of gemeentelijk cultureel erfgoed behoren. Het maakt daarbij niet uit of het tabaksmerk nog in de handel is.

Daarbij geldt wel de volgende voorwaarde: deze historische materialen mogen op geen enkele wijze uitstralen dat roken positief is voor de gezondheid.

Product vermelden op de gevel is wel toegestaan

U mag op de gevel van uw winkel wel eenmalig kenbaar maken dat u tabaksproducten en aanverwante producten verkoopt. Dat kan op 2 manieren:

  1. De aanduiding van het verkooppunt is in de naam zelf besloten. Bijvoorbeeld: ‘Tabaksspeciaalzaak De Vries’ of ‘Dampshop Jansen’.
  2. De aanduiding bestaat uit de enkele en feitelijke mededeling dat er tabaksproducten of aanverwante producten worden verkocht. Bijvoorbeeld de vermelding van ‘Tabak’, ‘Rookwaren’ of ‘Dampwaren’. Een aanduiding in de vorm van een afbeelding is niet toegestaan.

Aanvullende voorwaarden

Let verder op deze regels:

  • De aanduiding mag slechts 1 keer op de voorgevel of winkelruit staan. Dit geldt ook als u een hoekpand heeft.
  • De aanduiding moet sober en neutraal zijn. U mag bijvoorbeeld geen grote neonkleurige letters gebruiken. Als de aanduiding te opvallend is, zien we dit als reclame.
  • Staat op uw voorgevel dat u tijdschriften en kranten verkoopt of dat in de winkel een oplaadpunt voor OV-chipkaarten is? Dan moet de aanduiding over de rookwaren vergelijkbaar zijn met de aanduidingen over tijdschriften en kranten of over OV-chipkaarten. Deze mag niet opvallender zijn dan de andere aanduidingen.
  • Is uw winkelnaam een merknaam van een tabaksproduct of aanverwant product? Dat betekent dat u terughoudend moet zijn met het vermelden van de winkelnaam op de gevel of winkelruit. Uw winkelnaam mag geen reclame maken voor het merk.