Tabaksspeciaalzaak? Registratie en regels

In Nederland gelden strenge regels rond de verkoop van tabak en andere rookwaren. Voor 'uitgezonderde tabaksspeciaalzaken' (ook wel: 'geregistreerde speciaalzaken') gelden minder strenge regels dan voor andere verkooppunten. Deze speciaalzaken hoeven zich bijvoorbeeld niet aan het uitstalverbod te houden. Lees aan welke voorwaarden uw zaak moet voldoen om een uitgezonderde speciaalzaak te worden.

Let op: u hoeft zich alleen bij de NVWA te registreren als u een uitgezonderde speciaalzaak bent. Andere verkooppunten hoeven zich vooralsnog niet bij ons te registreren. Het ministerie werkt aan nieuwe wetgeving voor een registratieplicht. Dit betekent dat in de toekomst alle verkooppunten van rookwaren zich bij ons moeten registreren. Maar nu is die regel nog niet van kracht. Als dit verandert, geven we het aan op deze website.

Welke regels gelden niet voor uitgezonderde tabaksspeciaalzaken?

Deze speciaalzaken mogen onder strenge voorwaarden afwijken van de volgende regels:

In de praktijk betekent dit het volgende:

Welke regels gelden wel voor speciaalzaken?

Alle andere wettelijke regels rond roken en tabak gelden ook voor uitgezonderde speciaalzaken. Het gaat onder meer om:

Hoe kan mijn zaak een uitgezonderde speciaalzaak worden?

U kunt zich bij de NVWA laten registreren als uitgezonderde speciaalzaak als uw tabakswinkel aan de volgende eisen voldoet:

  • De winkel verkoopt alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen.
  • De winkel is geen onderdeel van een andere winkel.
  • In de winkel is geen ander verkooppunt gevestigd, ook geen PostNL-punt.

Let op:

U kunt alleen een registratie aanvragen voor:

  • een bestaande tabakswinkel
  • een tabakswinkel die binnen 2 weken geopend wordt

Registratie als uitgezonderde speciaalzaak volgens oude regeling

Voor 2021 konden speciaalzaken zich ook laten registreren als uitgezonderde speciaalzaak als ze een jaaromzet van maximaal € 700.000 hadden en meer dan 75% van hun jaaromzet uit tabaksproducten haalden. Dit wordt ook wel registratie op grond van artikel 5.9 lid 2 van het Tabaks- en rookwarenbesluit genoemd. Bij een inspectie kunnen wij deze speciaalzaken vragen om een omzetoverzicht van boekjaar 2020.