Verbod op verkoop van rookwaren op afstand

Het is verboden om tabaksproducten en aanverwante producten 'op afstand' te verkopen. U mag deze producten niet verkopen via een webshop of sociale media. En bijvoorbeeld ook niet via de telefoon, chat of mail. De NVWA houdt toezicht op dit verbod.

Wat is verkoop op afstand?

Verkoop op afstand wil zeggen dat de koper en verkoper niet tegelijkertijd persoonlijk aanwezig zijn bij de koop. U verkoopt een product of dienst aan een consument dan bijvoorbeeld:

  • online: via webshop, app, chat of social media
  • telefonisch
  • via een postorder
  • met een bestelbon uit een krant of tijdschrift

Online-verkoopverbod

Het verkoopverbod op afstand wordt ook wel het online-verkoopverbod genoemd, omdat veel rookwaren verkocht werden via het internet. Maar het verbod geldt voor alle verkoop die op afstand plaatsvindt.

Mag ik in mijn webshop nog wel laten zien dat ik rookwaren verkoop in mijn fysieke winkel?

Nee, want dan overtreedt u het reclameverbod. Omdat online verkoop verboden is, hebben teksten over rookwaren en afbeeldingen ervan geen andere functie dan reclame.

Mogen mijn klanten tabaksproducten wel online reserveren, maar in de winkel ophalen en betalen?

Nee, dit valt ook onder verkoop op afstand. Het is niet toegestaan om tabaksproducten en aanverwante producten online aan te bieden. En ook niet telefonisch, of op een andere manier ‘op afstand’. Daarbij maakt het geen verschil of de consument de bestelling ophaalt in de winkel.

Voor welke rookwaren geldt het verbod?

Het verbod geldt voor tabaksproducten en aanverwante producten. Aanverwante producten zijn producten als vapes (en onderdelen daarvan), navulvloeistoffen (met en zonder nicotine), voor roken bestemde kruidenproducten en elektronische verhittingsapparaten.

U mag op afstand nog wel rookaccessoires verkopen, zoals pijpen en aanstekers.

Mag ik losse onderdelen van e-sigaretten op afstand verkopen? Bijvoorbeeld een gloeispiraal (coil) of vervangende glaasjes voor tankjes?

Nee. De losse onderdelen van een elektronische sigaret vallen onder de definitie van de elektroniche sigaret.

Geldt het verbod ook bij grensoverschrijdende verkoop?

Grensoverschrijdende verkoop is:

  • verkoop vanuit Nederland naar het buitenland
  • verkoop vanuit het buitenland naar Nederland

U mag niet op afstand verkopen aan klanten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Ik verkoop rookwaren vanuit Nederland aan klanten in het buitenland

U mag vanuit Nederland geen tabaksproducten en aanverwante producten op afstand verkopen aan consumenten in een ander EER-land.

U mag nog wel tabaksproducten en aanverwante producten verkopen aan consumenten buiten de EER.

Ik verkoop rookwaren vanuit het buitenland aan klanten in Nederland

U mag vanuit het buitenland geen tabaksproducten of aanverwante producten op afstand verkopen aan consumenten in Nederland. Het maakt niet uit of u binnen of buiten de EER gevestigd bent.

Overzicht verkoopverbod op afstand per 1 januari 2024

Wie verkoopt het? Wie koopt het? Producten waar het verkoopverbod op afstand voor geldt
Detaillist in Nederland Consument in Nederland Tabaksproducten en aanverwante producten
Detaillist in Nederland Consument in EER Tabaksproducten en aanverwante producten
Detaillist in Nederland Consument buiten EER Verbod geldt niet
Detaillist in buitenland (zowel binnen als buiten EER) Consument in Nederland Tabaksproducten en aanverwante producten

Waarom is er een verbod op online verkoop?

De overheid wil roken en dampen ontmoedigen, en neemt daarvoor verschillende maatregelen. Het verbod op verkoop op afstand is een van die maatregelen.

Zo houden wij toezicht

De NVWA controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Bij een overtreding kunnen we een waarschuwing of boete geven, of een andere maatregel opleggen. Boetes kunnen bij herhaalde overtredingen oplopen tot 9.000 euro bij bedrijven met meer dan 50 werknemers, en tot 4.500 euro bij bedrijven met minder dan 50 werknemers. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina over ons interventiebeleid.

Meld overtredingen bij ons

Ziet u dat een bedrijf ondanks het verbod toch rookwaren op afstand verkoopt, bijvoorbeeld via Marktplaats, Instagram of TikTok? Meld het dan bij ons!