Teeltvoorschrift beperking gebruik gesneden pootgoed tegen ringrot

Met dit teeltvoorschrift willen we de de kans op vermeerdering en verspreiding van ringrot in aardappelen minimaliseren. Op deze pagina vindt u de regels waar u zich aan moet houden als u pootgoed wilt snijden. Of als u gebruik wilt maken van gesneden pootgoed.

Meer over ringrot

Ringrot is een quarantaineziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. In de teeltfase kan een lichte ringrotbesmetting door het snijden van pootgoed 'exploderen'. Daarnaast vindt verspreiding plaats als gezond pootgoed in contact komt met (resten van) besmette aardappelknollen via vrachtwagens, kisten, opslagruimten en machines.

Daarom is op verzoek van de aardappeltelers wettelijk geregeld dat het voor de teelt van pootaardappelen verboden is om gesneden pootgoed te gebruiken. Ook zijn er regels voor het gezamenlijk gebruik of uitwisselen van werktuigen en voorzieningen.

Snijverbod voor pootaardappelen

Als u met pootaardappelen werkt, doen moet u zich houden aan het snijverbod.

  • U mag geen pootaardappelen snijden op een productieplaats van NAK-pootaardappelen. Inclusief pootgoedvermeerdering onder TBM- en ATR-regime.
  • U mag geen pootaardappelen telen met gesneden pootgoed.

Uitzonderingen op het snijverbod

Er zijn 2 uitzonderingen op het snijverbod voor pootaardappelen.

Consumptie- of zetmeelaardappelen

U mag wel gebruikmaken van gesneden pootgoed bij de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen. Voorwaarde is dat u geen NAK-pootaardappelen teelt op dezelfde productieplaats.

Gescheiden productie

U mag pootaardappelen snijden op een bedrijf met reguliere NAK-pootaardappelteelt, als de productieplaats van de snijactiviteiten en de productieplaats van de pootgoedactiviteiten volledig gescheiden zijn. Dat betekent dat er een eigen locatie, eigen machines, werktuigen en voorzieningen beschikbaar moeten zijn. En hiervan geen uitwisseling is tussen beide productieplaatsen (snijactiviteiten en pootgoedteeltactiviteiten).

Melden overtreding

U kunt een overtreding melden bij de NAK via teeltvoorschriften@nak.nl of via telefoon (0527) 635 350.

Handhaving teeltvoorschrift

De NAK controleert of u zich aan dit teeltvoorschrift houdt. Dat doen ze in opdracht van ons. Als inspecteurs van de NAK een overtreding constateren, dan maken ze een rapport van bevindingen en dragen het over aan ons.

U kunt dan een boete krijgen en we leggen een fytosanitaire maatregel op.

Intensieve bemonstering

De fytosanitaire maatregel betekent dat we al uw partijen pootaardappelen intensief bemonsteren na de oogst. In plaats van 1 monster per partij, nemen we 1 monster per 25 ton aardappelen voor onderzoek op ringrot. Deze bemonstering voeren we 3 jaar lang uit, met ingang van het jaar dat u gesneden pootgoed heeft gebruikt. Vergelijkbare maatregelen gelden ook voor ATR- en TBM-pootgoed.

Geen keuring door NAK

De NAK keurt geen partijen pootaardappelen, waarvan bekend is dat er gesneden pootgoed is gebruikt.

Waar vind ik dit in de wet?

De tekst van de wet- en regelgeving is leidend. U vindt de volledige voorschriften over gesneden pootgoed in  Artikel 11  en Artikel 12 van de Regeling Plantgezondheid.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over ringrot op de pagina over Ringrot bij aardappelen.
U kunt ook contact opnemen met de NAK of ons Klantcontactcentrum.