Eisen evenementen met evenhoevigen, hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven

Bij tentoonstellingen of keuringen van evenhoevigen en postduiven moet u zich aan onderstaande regelingen houden.

Let op. Op dit moment zijn door maatregelen voor de preventie en aanpak van vogelgriep, evenementen met risicovogels niet toegestaan. Risicovogels zijn hoenderachtigen, watervogels of loopvogels.

UBN aanvragen

Voor alle evenementen en tentoonstellingen met evenhoevigen en postduiven heeft u een UBN voor evenemententerrein nodig. De UBN moet u aanvragen bij RVO.

Evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten)

Evenhoevigen, met uitzondering van varkens, mogen worden toegelaten op een tentoonstelling of evenement, als de dieren klinisch onderzocht zijn door een dierenarts in de 5 dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of het evenement.

De eisen die gelden voor het tentoonstellen van evenhoevigen staan in:

Op evenementen met schapen en/of geiten mogen alleen schapen en geiten worden aangevoerd die zijn gevaccineerd tegen Q-koorts. Dit staat in de 'Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten'.

U moet de NVWA minimaal 30 dagen van tevoren in kennis stellen van een tentoonstelling van evenhoevigen.

Postduiven

Bij tentoonstellingen of keuringen moeten 1 of meer dierenartsen de postduiven op de plaats van aanvoer onderzoeken. Bij postduiven moet een verklaring aanwezig zijn van enting tegen Newcastle disease (pseudovogelpest). Markten met eendvogels, loopvogels en postduiven zijn niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om deze vogels op tentoonstellingen of keuringen te verhandelen.

De eisen die gelden voor het tentoonstellen van eendvogels, loopvogels en pluimvee staan in

U moet de NVWA minimaal 8 dagen van te voren in kennis stellen van een tentoonstelling van postduiven.

Jaaroverzicht wedvluchten postduiven

Van wedvluchten met postduiven moet u jaarlijks een overzicht naar ons sturen. U kunt dit niet uploaden in het formulier Kennisgeving Tentoonstellingen/evenementen. Stuur het jaaroverzicht daarom per e-mail of post naar:

NVWA KCDV Zwolle
Afdeling Traces EU
Postbus 10063
8000 GB Zwolle
Fax: (038) 421 81 37
E-mail: nvwa_zwolle_traces@nvwa.nl

Vooraf aanmelden

U moet een tentoonstelling, evenement, markt of beurs vooraf bij ons aanmelden.

Aanvullende eisen

Er kunnen aanvullende eisen zijn opgenomen in de 'Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten'.

Bij een dierziekte-uitbraak geldt er een vervoersverbod of aangepaste regelgeving. Deze regels zijn dan onverkort van kracht.