Eisen evenementen met evenhoevigen, hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven

Bij tentoonstellingen of keuringen van evenhoevigen, hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven moet u zich aan onderstaande regelingen houden.

UBN aanvragen

Voor alle evenementen en tentoonstellingen met evenhoevigen, hoenderachtigen, eenden, loopvogels en postduiven heeft u een UBN voor evenemententerrein nodig. De UBN moet u aanvragen bij RVO.

Evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten)

Evenhoevigen, met uitzondering van varkens, mogen worden toegelaten op een tentoonstelling of evenement, als de dieren klinisch onderzocht zijn door een dierenarts in de 5 dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of het evenement.

De eisen die gelden voor het tentoonstellen van evenhoevigen staan in het Besluit houders van dieren, artikel 4.15 en de Regeling houders van dieren, hoofdstuk 8a.

Op evenementen met schapen en/of geiten mogen alleen schapen en geiten worden aangevoerd die zijn gevaccineerd tegen Q-koorts. Dit staat in de 'Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten'. Meer informatie hierover staat in het document 'Maatregelen Q-koorts 20 mei 2015' op de website van de Rijksoverheid.

U moet de NVWA minimaal 30 dagen van tevoren in kennis stellen van een tentoonstelling van evenhoevigen.

Hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven

Bij tentoonstellingen of keuringen moeten 1 of meer dierenartsen de hoenderachtigen (bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, fazanten), eendvogels (bijvoorbeeld ganzen en eenden), loopvogels (bijvoorbeeld struisvogels) en postduiven op de plaats van aanvoer onderzoeken. Bij hoenderachtigen en postduiven moet een verklaring aanwezig zijn van enting tegen Newcastle disease (pseudovogelpest). Markten met hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven zijn niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om deze vogels op tentoonstellingen of keuringen te verhandelen.

De eisen die gelden voor het tentoonstellen van hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en pluimvee staan in het Besluit houders van dieren, artikel 4.18 en de Regeling houders van dieren, hoofdstuk 8a.

U moet de NVWA minimaal 8 dagen van te voren in kennis stellen van een tentoonstelling van hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven.

Kennisgeving

Gebruik het formulier 'Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen' om digitaal kennisgeving te doen van de tentoonstelling of het evenement.

Wedvluchten met postduiven

Voor te houden wedvluchten moet u jaarlijks een overzicht aan de NVWA sturen of e-mailen. U stuurt het overzicht aan:

NVWA KCDV Zwolle
afdeling Traces EU
Postbus 10063
8000 GB Zwolle
Fax: (038) 421 81 37
E-mail: nvwa_zwolle_traces@nvwa.nl

Er kunnen aanvullende eisen zijn opgenomen in de 'Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten'.

Bij een dierziekte-uitbraak geldt er een vervoersverbod of aangepaste regelgeving. Deze regels zijn dan onverkort van kracht.