Verkoop van gezelschapsdieren

Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier moet de verkoper schriftelijke informatie over de benodigde verzorging van het dier geven.

Het gaat hierbij om informatie over de verzorging, de huisvesting en het gedrag van het gezelschapsdier, en over de kosten die het houden van het dier met zich meebrengen. De verkoper moet ook informatie geven over de gezondheidsstatus van het verkochte of afgeleverde dier.

Als een dier bij verkoop of aflevering verpakt wordt, moet dit zo gebeuren dat het welzijn en de gezondheid van het dier niet onnodig worden benadeeld.

Het is verboden een gezelschapsdier te verkopen aan een persoon jonger dan 16 jaar.

Deze eisen staan in artikel 3.17 tot en met 3.20 van het Besluit Houders van Dieren.

Meer informatie: