NVWA: pas geen cross-protectie toe tegen ToBRFV

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aanwijzingen dat enkele Nederlandse tomatenteeltbedrijven planten opzettelijk infecteren met een ‘milde variant’ van ToBRFV. Telers proberen op die manier de schade van agressieve virusvarianten te beperken. Deze zogeheten cross-protectie is niet toegestaan. Het virus heeft een quarantaine-status in de Europese Unie. Het is daarom verplicht om introductie en verspreiding van ToBRFV te voorkomen. De NVWA roept tomatentelers dan ook met klem op geen cross-protectie tegen ToBRFV toe te passen.

Tomaten  in kas ToBRFV
Beeld: ©NVWA

Het is in de EU niet toegestaan ToBRFV voorhanden te hebben of te vermeerderen. Een vermoeden van verspreiding of aanwezigheid van ToBRFV moet direct bij de NVWA worden gemeld. Tegen de vermoedelijke leverancier van een cross-protectiemiddel loopt daarom een strafrechtelijk onderzoek. Er is nog onvoldoende inzicht of deze variant daadwerkelijk mild is onder verschillende omstandigheden. De NVWA heeft informatie dat er bedrijven zijn waar wel degelijk serieuze symptomen optreden.

Problemen voor anderen

Het toepassen van cross-protectie kan bovendien andere bedrijven in de problemen brengen. ToBRFV is zeer besmettelijk en is via contact makkelijk overdraagbaar op waardplanten. De NVWA heeft aanwijzingen dat de illegaal ingezette variant zich inmiddels langs natuurlijke weg verspreid heeft naar meerdere andere teeltbedrijven. Bij teeltbedrijven waar deze variant wordt aangetroffen worden, ongeacht de bron, dezelfde maatregelen opgelegd als bij bedrijven waar andere varianten van ToBRFV worden aangetroffen. Als er aanwijzingen zijn voor opzettelijke besmetting kan strafrechtelijk onderzoek volgen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).