ToBRFV Melden

Vermoedt u dat ToBRFV op een bepaalde plaats voorkomt, bijvoorbeeld op een bedrijf?  Dan bent u verplicht dit te melden bij de NVWA.

Waarom geldt er een meldplicht voor ToBRFV?

Vanaf 1 november 2019 zijn in de EU noodmaatregelen van kracht. Het virus heeft formeel de quarantaine-status in de EU en er geldt sindsdien automatisch een meldplicht.

De noodmaatregelen zijn gericht op:

  • het voorkomen van de introductie en verspreiding van ToBRFV;
  • de bescherming van tomaten- en paprikateelt in de EU.

De noodmaatregelen zijn aangescherpt en vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1032. Deze verordening is per 1 september 2023 van kracht en geldt tot tenminste eind december 2024.