Zaden in voorraad

Ook zaden die u al voor 1 oktober 2020 op voorraad had, kunnen zijn besmet met ToBRFV. Daarom gelden ook voor die partijen zaden regels om te voorkomen dat ToBRFV zich verspreidt. Wat precies geldt, hangt af van of de zaden nog in het bezit zijn van de producent of importeur, of inmiddels zijn afgezet naar een marktdeelnemer of het buitenland.

U bent importeur of producent en heeft de zaden nog in uw bezit

U mag een partij zaden die nog niet in het verkeer is gebracht in de EU alléén verhandelen nadat de zaden zijn getoetst en voorzien zijn van een plantenpaspoort. Zaden die al een plantenpaspoort hebben, maar niet zijn getoetst, moet u alsnog laten toetsen. Vanaf 1 april 2021 moet u daarvoor toetsen met een real-time RT PCR-methode die door de EU is voorgeschreven.

Let op: voor 1 april 2021 mocht u in sommige situaties ook negatieve ELISA-uitslagen gebruiken als garantie. Vanaf 1 april mag dat niet meer en moet u de zaden opnieuw laten toetsten met een real-time RT PCR-methode die door de EU is voorgeschreven.

Let op: ook zaden die destijds zijn geïmporteerd op basis van lands- of gebiedsvrijheid, moet u eerst laten toetsen met een voorgeschreven methode.

De zaden zijn afgezet naar een marktdeelnemer of het buitenland

Als u een partij zaden in uw bezit heeft met een plantenpaspoort van een andere marktdeelnemer, mag u de zaden verhandelen. U hoeft niet te onderzoeken of en hoe de partij is getoetst.

Beschikt u echter over informatie dat de partij helemaal niet is getoetst? Of informatie dat de partij niet is getoetst volgens een voorgeschreven methode? Dan bent u verplicht om het plantenpaspoort in te trekken. En mag u de partij pas weer verhandelen als die op de juiste manier is getoetst en een plantenpaspoort heeft. U mag de zaden overigens wel gebruiken binnen uw eigen bedrijf.

Let op: tot 1 oktober 2020 mocht ELISA sowieso worden toegepast en tot 1 april 2021 mocht u in sommige situaties een ELISA-toetsuitslag gebruiken. De plantenpaspoorten die op basis hiervan zijn afgegeven blijven ook na 1 april geldig als het zaad al een eerste keer is verhandeld naar een andere marktdeelnemer.

Nader onderzoek door NVWA

Houd er rekening mee dat er altijd informatie naar boven kan komen die aanleiding is voor nader onderzoek door ons, bijvoorbeeld via tracering na een besmetting in een teeltbedrijf. In dergelijke gevallen kunnen wij besluiten om een partij officieel te toetsen.