Melding verzending dierlijke bijproducten

Verzendt u dierlijke bijproducten van Nederland naar een andere EU-lidstaat? Ga na of u de verzending moet melden via TRACES.

Van welke producten moet u de verzending melden in TRACES?

Artikel 48, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) schrijft voor dat van de volgende producten de verzending moet worden gemeld in Traces:

De verzender moet dit doen. Maken bovengenoemde producten deel uit van monsters voor diagnose en onderzoek of van handelsmonsters? Dan hoeft u de verzending niet te melden.

Hoe kunt u een zending melden?

U gebruikt hiervoor de module handelsdocumenten (DOCOM) van het systeem TRACES. Hiervoor heeft u een account nodig. Een account kunt u aanvragen via de TRACES Helpdesk van de NVWA.

U krijgt alleen een account als uw bedrijf de juiste registratie of erkenning heeft op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Dit kan bijvoorbeeld een registratie zijn voor handel of transport van dierlijke bijproducten, of een erkenning als verwerkingsbedrijf of opslagbedrijf.

Verzendt u niet-verwerkte mest naar andere lidstaten? Dan werkt u met Client Mest export. Dat systeem doet automatisch een melding in TRACES. Meer informatie over het exporteren van mest vindt u op de website van RVO.

Vragen over het werken met TRACES?

Raadpleeg de:

Wilt u meer uitleg? Neem contact op met de TRACES Helpdesk van de NVWA.