Melding verzending dierlijke bijproducten

Verzendt u dierlijke bijproducten van Nederland naar een andere EU-lidstaat? Ga na of u de verzending moet melden via TRACES.

Van welke producten moet u de verzending melden in TRACES?

Artikel 48, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) schrijft voor dat van de volgende producten de verzending moet worden gemeld in Traces:

De verzender moet dit doen. Maken bovengenoemde producten deel uit van monsters voor diagnose en onderzoek of van handelsmonsters? Dan hoeft u de verzending niet te melden.

Hoe kunt u een zending melden?

U gebruikt hiervoor de module handelsdocumenten (DOCOM) van het systeem TRACES. Hiervoor heeft u een account nodig. Een account kunt u aanvragen via de TRACES Helpdesk van de NVWA.

U krijgt alleen een account als uw bedrijf de juiste registratie of erkenning heeft op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Dit kan bijvoorbeeld een registratie zijn voor handel of transport van dierlijke bijproducten, of een erkenning als verwerkingsbedrijf of opslagbedrijf.

Verzendt u niet-verwerkte mest naar andere lidstaten? Dan werkt u met e-CertNL. Dat systeem zorgt voor een melding in TRACES. Meer informatie over het exporteren van mest en het gebruik van e-CertNL vindt u in onze exportassistent.

Vragen over het werken met TRACES?

De TRACES Helpdesk zorgt voor uw TRACES account en voor een instructie over het gebruik van het systeem en het invullen van Deel I en II van de DOCOM meldingen.

Wilt u meer uitleg? Neem contact op met de TRACES Helpdesk van de NVWA.