Verplichting correcte registratie bedrijven in TracesNT

Bedrijven moeten correct zijn geregistreerd in TracesNT. Dat wordt een voorwaarde om certificering volgens de EU-regelgeving te garanderen. Hierdoor wijzigt een aantal zaken in TracesNT.

Controleer zelf op tijd of uw gegevens op de juiste manier zijn vastgelegd. En vraag uw ontvanger en/of transporteur om dit ook te doen. Hiermee voorkomt u dat de NVWA het diergezondheidscertificaat in de nabije toekomst niet meer kan valideren.

Wat is correcte registratie?

Bedrijven moeten binnenkort op de juiste manier zijn geregistreerd. Dit is om ervoor te zorgen dat levende dieren of levende producten volgens de Europese wetgeving worden gecertificeerd.

Let op: Wij spreken hier over bedrijven. De wet heeft het over 'inrichtingen': een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van: (a) huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden; (b) dierenartspraktijken en veterinaire klinieken.

In deze Europese wetgeving is vastgelegd welke gegevens op het diergezondheidscertificaat moeten staan. Als deze gegevens niet op de juiste manier zijn geregistreerd, dan kunnen wij het diergezondheidscertificaat in de nabije toekomst niet meer valideren.

De eisen die worden gesteld aan de registratie zijn per diersoort of type levend product verschillend. Deze worden door de Europese Commissie aangegeven.

De gegevens van afzender, bestemming of de transporteur moeten in TracesNT bijvoorbeeld:

 • onder een bepaalde sectie opgenomen worden en/of
 • op geldig zijn gezet en/of
 • voorzien zijn van een activiteit-ID

De bevoegde autoriteit van een land moet deze correcte registratie in TracesNT uitvoeren. Voor Nederland is dat de NVWA.

Planning

De Europese commissie zal de verplichting gefaseerd invoeren. Per diersoort of levend product geven zij steeds aan welke gegevens minimaal in de diergezondheidscertificaat moeten zijn vastgelegd.

 • 1 maart 2023: Certificaten waterdieren en bijen (Aquatic animals and bees)
 • 2 mei 2023: Certificaten levende dierlijke producten (Germinal products), met uitzondering van broedeieren
 • 5 juni 2023: Certificaten hoefdieren (Ungulates)
 • (Datum volgt): Certificaten pluimvee en gehouden vogels (Poultry – Captive birds) en broedeieren
 • (Datum volgt): Andere, specifiekere certificaten.

Deze datums zijn onder voorbehoud. Ze kunnen nog wijzigen.

Wat doet de NVWA?

Zodra bekend is hoe bedrijven volgens de Europese wetgeving in TracesNT moeten staan, zullen wij dit verwerken. Dit doen we alleen voor inrichtingen die bij ons bekend zijn. Dat zijn bedrijven die het afgelopen jaar diergezondheidscertificering bij ons hebben aangevraagd, en die gelegen zijn in Nederland.

Wij kunnen niet alles aanpassen, bijvoorbeeld een bestemmingsadres in een ander land. Dat moet de bevoegde autoriteit van het land van bestemming doen.

Controleer de noodzakelijke gegevens voor diergezondheidscertificering

U moet zelf in TracesNT controleren of de volgende gegevens kloppen:

 • uw gegevens
 • de gegevens van uw ontvanger
 • de gegevens van uw transporteur (indien van toepassing)

Welke gegevens noodzakelijk zijn, vindt u in het document bij het betreffende diersoort of levend product. U kunt het ook terugvinden in de Europese wetgeving.

Doe dit ruim op tijd. Het valideren van een in Nederland erkend of geregistreerd adres duurt 3 werkdagen. Als voor de certificering noodzakelijke gegevens niet correct in TracesNT staan, dan kunnen wij het certificaat niet langer valideren. De betreffende certificering zal worden geweigerd.

Meld gegevens die niet kloppen

Maak een melding bij de Helpdesk van TracesNT als gegevens van locaties in Nederland niet kloppen of niet zijn gevalideerd (status 'geldig' of 'valid').

Als gegevens van buitenlandse locaties niet correct zijn, moet u zelf contact opnemen met uw buitenlandse contactpersonen om dit te melden. Zij moeten vervolgens zelf met de bevoegde autoriteit van het betreffende land contact opnemen. 

Helpdesk TracesNT

Neem contact op met de Helpdesk Traces helpdesktraces@nvwa.nl voor het aanpassen of valideren van de volgende gegevens:

 • I.11 - plaats van verzending, of I.13 - plaats van lading in Nederland
 • I.16 - transporteur, als het een Nederlandse transporteur betreft

Geadresseerde of transporteur in ander land

Neem contact op met de geadresseerde of transporteur in het buitenland voor het aanpassen van de volgende gegevens:

 • I.12 - plaats van bestemming
 • I.16 - transporteur, als deze niet in Nederland is gevestigd

Bestemmingen in landen buiten de EU hoeven niet de status 'geldig' te hebben.

Blijf op de hoogte

Zodra de Europese Commissie aanvullingen bekend maakt over de registratie in TracesNT, dan zullen wij dit hier publiceren. Advies is deze pagina regelmatig te controleren op aanvullende informatie.

Meer informatie bij Helpdesk TracesNT

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesktraces@nvwa.nl. Of bel met (088) 223 21 00 (keuze 2).

Europese wetgeving per diersoort of levend product

Afhankelijk van de diersoort of het levende product (sperma, eicellen, embryo's en broedeieren) is de Europese wetgeving anders. Zonder correcte vastlegging is het niet mogelijk om een certificaat te valideren. Bekijk hieronder welke eisen gelden per diersoort of levend product voor de registratie in TracesNT. En controleer dit zelf in TracesNT.

Waterdieren, bijen en hommels

Levende dierlijke producten (met uitzondering van broedeieren)

Let op: document geüpdatet op 26 april 2023

Hoefdieren