Inspectieresultaten dierenwelzijn vervoer kwetsbare dieren 2021

De NVWA houdt toezicht op het vervoer van kwetsbare dieren. In 2021 zijn risicogerichte inspecties uitgevoerd naar het vervoer van hoogdrachtige dieren en pas geworpen dieren en naar lang transport van jonge kalveren.

Resultaten inspecties

90% dracht

Drachtige dieren waarvan de draagtijd voor 90% of meer gevorderd is, worden niet in staat geacht vervoerd te kunnen worden. Dit geldt ook voor korte afstanden en tussen verschillende locaties van een bedrijf. Dit type inspectie is voornamelijk gericht op runderen.

Er zijn 131 inspecties uitgevoerd op hoogdrachtige dieren. Hiervan waren er 47 niet akkoord (36%).

Binnen 1 week na werpen

Dieren die binnen 1 week voor een transport hebben geworpen, worden niet in staat geacht om vervoerd te worden. Hierbij geldt de dag van geboorte als 0. Vanaf dag 8 mag het dier vervoerd worden. Dit geldt ook voor korte afstanden en tussen verschillende locaties van een bedrijf. Ook deze inspecties zijn voornamelijk gericht op runderen.

Van de 94 inspecties op pas afgekalfde dieren waren er 61 niet akkoord (65%).

Jonge kalveren

Voor kalveren op lang transport gelden aanvullende bepalingen. Ze moeten onder andere meer dan 14 dagen oud zijn en tijdens het transport beschikken over passend strooisel.

Op de lange afstandstransporten van jonge kalveren zijn 34 inspecties uitgevoerd. Hiervan waren 14 inspecties niet akkoord (41%).

Aantal afdoeningen per diergroep

Aantal afdoeningen per diergroep
akkoordniet akkoord
90% dracht8447
Binnen 1 week na werpen3361
Kalveren2014
NVWA Brontabel als csv (92 bytes)

Interventies

90% dracht

De 90% dracht inspecties waren voornamelijk gericht op runderen. Voor runderen zijn 4 mededelingen ter plaatse gegeven, zijn 1 schriftelijke waarschuwing en 39 rapporten van bevindingen opgemaakt en werden 83 inspecties akkoord bevonden. Daarnaast werden er 2 overtredingen geconstateerd bij varkens waarvoor een schriftelijke waarschuwing en rapport van bevindingen is opgemaakt. Ook werd er een overtreding bij een geit geconstateerd waarvoor een rapport van bevindingen is opgemaakt. Verder is 1 inspectie akkoord bevonden bij een schaap.

Binnen 1 week na werpen

Deze inspecties waren voornamelijk gericht op runderen. Voor runderen zijn 2 mededelingen ter plaatse gegeven, zijn 12 schriftelijke waarschuwingen en 46 rapporten van bevindingen opgemaakt en werden 33 inspecties akkoord bevonden. Daarnaast werd er 1 overtreding geconstateerd bij een geit waarvoor een rapport van bevinding is opgemaakt.

Aantal interventies per kwetsbare diergroep

kwetsbare diergroepen mededeling ter plaatse schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen proces-verbaal totaal
90% dracht 4 2 41 - 47
Binnen 1 week na werpen 2 12 47 - 61
Jonge kalveren - 10 - 4 14
Totaal 6 24 88 4 122

Jonge kalveren

Bij de 14 niet-akkoord inspecties jonge kalveren zijn 18 overtredingen geconstateerd die geresulteerd hebben in 10 schriftelijke waarschuwingen en 4 proces-verbalen.

Overtreding lange afstandstransporten jonge kalveren

overtreding betrekking tot aantal keer geconstateerd
Gezondheidscertificaat 6
Watervoorziening 6
Journaal 1
Transport- en rusttijd 1
Vervoersdocumenten 1
Constructie vervoermiddel 1
Reiniging en ontsmetting vervoermiddel 1
Identificatie en registratie van dieren 1
Totaal 18