K-LV-WLZVL-04, Vergunningen voor vervoerders van gewervelde dieren

Deze instructie beschrijft de procedure die geldt voor het afgeven van een transportvergunning aan vervoerders van gewervelde dieren op basis van de Verordening (EG) Nr. 1/2005, mits dit betrekking heeft op vervoer van dieren als onderdeel van een economische bedrijvigheid. De vergunning is alleen verplicht voor vervoerders die dieren vervoeren over een afstand van meer dan 65 km.