Inspectieresultaten diertransport

De NVWA houdt toezicht op het welzijn van dieren tijdens transport. We controleren onder meer of dieren wel vervoerd mogen worden en of dat op de juiste wijze gebeurt. Jaarlijks publiceren we onze inspectieresultaten.

Bekijk de inspectieresultaten van 2021 en eerder.