Informatie over regels met betrekking tot het vervoer van onvolledig gekoeld vlees

In dit informatiedocument wordt u geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot het vervoer van onvolledig gekoeld vlees van karkassen van runderen, schapen, geiten en varkens.

Volgens Vo (EG) 853/2004, Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, punt 3 mogen onder voorwaarden hele karkassen, halve karkassen, kwartieren of halve, in drie voor de groothandel bestemde deelstukken verdeelde, karkassen van runderen, schapen, geiten en varkens van het slachthuis afgevoerd worden voordat een kerntemperatuur van 7°C is bereikt.