Voorschriften vlees

Regels met betrekking tot het vervoeren van onvolledig gekoelde karkassen van runderen, schapen, geiten en varkens.

De regelgeving

Volgens Vo (EG) 853/2004, Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, punt 3 mogen hele karkassen, halve karkassen, kwartieren of halve, in drie voor de groothandel bestemde deelstukken verdeelde, karkassen van runderen, schapen, geiten en varkens onder voorwaarden van het slachthuis afgevoerd worden voordat er een kerntemperatuur van 7┬░C is bereikt.

Iets voor u?

Wilt u met uw bedrijf toestemming om onvolledig gekoeld vlees te verzenden of te ontvangen? Vraag de toestemming aan via de website.

Verder lezen

Meer informatie en de eisen die gesteld worden aan deze toestemming, kunt u terugvinden in onderstaand document: