Risico's eten vis en visproducten

Bacteriën in vis en virussen in oesters zijn een gevaar voor de volksgezondheid.

Milieuverontreiniging

Vis die in de zee is gevangen bevat bijna nooit een te grote hoeveelheid stoffen als gevolg van milieuverontreiniging. Deze vissen worden namelijk rond de leeftijd van 3-4 jaar gevangen. Dan zijn ze nog te klein en te jong om voorkomende verontreinigingen op te slaan in te hoge gehaltes.

Bacteriën in vis

Visproducten bederven veel sneller dan vleesproducten. Voordat bacteriën in schadelijke hoeveelheden op de vis aanwezig zijn, is de vis al bedorven. Kenmerkend voor bedorven vis is de stank. Stinkende vis wordt niet gegeten. Daarom is bedorven vis nauwelijks een gevaar voor de volksgezondheid. Verder geldt dat eventuele aanwezig bacteriën en virussen tijdens het koken worden gedood.

Risicovolle producten

  • De meest risicovolle bacterie in een visproduct is Clostridium botulinum. Deze bacterie kan ook na het koken overleven. Vacuüm verpakte gerookte vis is hier het grootste risicoproduct. Een streng hygiëneregiem en een strikt handhaven van het bedrijfszelfcontrolesysteem kan voorkomen dat er een gevaar voor de volksgezondheid optreedt.
  • Verder kan de Listeria-bacterie voorkomen in koud gerookte zalm. Deze bacterie is een risico voor zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat deze zalm voor consumptie gekoeld blijft. Ook doet u er goed aan de houdbaarheidstermijnen in acht te nemen.
  • Virussen in levende oesters kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Koop daarom alleen oesters van een gerenommeerd bedrijf. Zij verkopen oesters uit water dat de kwaliteit van drinkwater heeft. 
  • Sommige mensen reageren allergisch op het vlees van krabben vanwege het specifieke eiwitgehalte.

Tips veilig eten vis en visproducten

  • Op de verpakking vindt u veel informatie over bijvoorbeeld herkomst en voedingswaarde.
  • Als u de vis koopt bij de vishandelaar of in een restaurant bestelt, moet men u dezelfde informatie kunnen geven die u in de supermarkt op de verpakking vindt.
  • Op de website van het Voedingscentrum vindt u meer informatie over de risico's van vis en hoe u vis veilig bewaart en bereidt.