Rol NVWA vis en visproducten

De NVWA houdt toezicht op de gehele visserijketen; van de zeevisserij tot het visrestaurant.

De NVWA controleert voortdurend de veiligheid van vis en visproducten. Dit gebeurt voor zowel de Nederlandse visvangst als voor geïmporteerde vis. De NVWA houdt toezicht op de gehele visserijketen; van de zeevisserij tot het visrestaurant. Dit doen we samen met andere publieke en particuliere instanties en met verschillende methoden.

Effectief toezicht zorgt ervoor dat de vissector zich strikt houdt aan de wettelijke regels. Dat is enorm belangrijk voor de bedrijfstak zelf en mensen die vis eten. Maar ook voor de visstanden in de Noordzee, eerlijke concurrentie én een goede reputatie van de Nederlandse visbranche.

Controle veiligheidsnormen

De EU bepaalt de veiligheidsnormen voor stoffen die in het lichaam van de mens terecht kunnen komen. De NVWA controleert of de hoeveelheden onder deze normen blijven als ze kijkt of de binnengebrachte vis ziekteverwekkers of verontreinigingen bevat.

Controle op zee en in de haven

De NVWA controleert ook de vangstquota voor vis. Ze controleert schepen op zee (motorvermogen, netcapaciteit, logboek, gesloten tijden), het aanlanden van vis in de havens (hoeveelheid en soort).

Controle bepaalde vissoorten

In Europa mag je op bepaalde vissoorten niet onbeperkt vissen. Zodoende blijft de populatie van deze soorten op peil. Aan het vissen op zee, het aanlanden, en de verwerking van vis worden daarom eisen gesteld.

Controle illegale vangst

Niet iedereen mag vissen in de handel brengen. De NVWA treedt daarom op tegen illegale vangst van bijvoorbeeld paling of kreeft.
Meer informatie op pagina Visstroperij aanpakken.

In het project 'Graatmeter' werkt de overheid samen in toezicht op de platvissector (kustvisserij). Het gaat niet alleen over vangstregistratie en het tegengaan van handel in ondermaatse vis, maar ook om fiscale en andere maatschappelijke verplichtingen. Het gehele project gaat in principe om:

  • vangstregistratie;
  • minimummaten vis;
  • daarmee samenhangende fiscale verplichtingen.