Controles volgens Nationaal Plan Residuen

De NVWA controleert vlees en dierlijke producten op de aanwezigheid van chemische stoffen die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Dit doen we volgens Europese afspraken die zijn vastgelegd in het Nationaal Plan Residuen in producten van dierlijke oorsprong (NPR).

Afspraken in het Nationaal Plan Residuen

In het Nationaal Plan Residuen in producten van dierlijke oorsprong staat hoe we vlees en dierlijke producten controleren op chemische stoffen en op welke stoffen en hoeveelheden we controleren.

Om welke stoffen gaat het?

We controleren op verschillende stofgroepen:

Bekijk de volledige lijst met stofgroepen

Deze lijst geldt sinds 1 januari 2023.

Wat is de maximaal toegestane hoeveelheid voor chemische stoffen?

De maximaal toegestane hoeveelheid verschilt per stof en per product. Het gaat dus om product-stofcombinaties. De Europese Commissie stelt de maxima vast op basis van wetenschappelijk onderzoek. De lijst met maximale toegestane hoeveelheden per product-stofcombinatie staat in EU-verordening EU 37/2010.

De meeste stoffen leveren niet direct een gezondheidsrisico op. Dat risico ontstaat pas als iemand een bepaalde stof jarenlang binnenkrijgt en deze stof zich opstapelt in het lichaam. Bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid wordt daar rekening mee gehouden.

De verboden stoffen, dus de stoffen uit stofgroep A, mogen helemaal niet voorkomen in de producten.

Hoe voeren we de controles uit?

Wij controleren via steekproeven. We nemen monsters bij boerderijen en in slachthuizen, zowel voor als na de slacht. Bij grenscontroleposten nemen we monsters van geïmporteerde producten. De monsters laten we analyseren in een daartoe bevoegd en aangewezen laboratorium.

Wij zijn wettelijk verplicht om deze controles uit te voeren. Hoeveel monsters we per jaar moeten nemen, is afhankelijk van het aantal dieren dat het voorgaande jaar in Nederland is geslacht. De resultaten van onze controles geven we door aan de European Food Safety Authority (EFSA) en de Europese Commissie (EC). Die gebruiken de gegevens om beleid te ontwikkelen. Zo nodig scherpen ze de wettelijke eisen aan.

Zelf kijken we steeds of het mogelijk is om de controles nog te verbeteren. Zo nodig nemen we extra monsters. Ook onderzoeken we het gebruik van nieuwe en snellere testmethodes.

Meetresultaten

Lees meer over de uitkomsten van het NPR en bekijk de meetresultaten van 2020 , 2021 en 2022.