Ophokplicht en afschermplicht bij vogelgriep

Loopt uw pluimvee buiten rond? Of houdt u kippen in een buitenren? Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid u verplichten om uw vogels op te hokken of af te schermen. Deze maatregelen zijn nodig om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.

Is er momenteel een ophokplicht of afschermplicht?

In de Dierziekteviewer van RVO kunt u zien of uw bedrijf of locatie in een regio ligt waar de ophok- of afschermplicht geldt.

Een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen tegen vogelgriep vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor wie geldt de ophok- of afschermplicht?

  • De ophokplicht geldt voor bedrijven.
  • De afschermplicht is voor hobbyhouders, en ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Ophokplicht voor pluimveebedrijven

Een ophokplicht betekent dat vogels binnen moeten blijven, in een afgesloten ruimte. Bijvoorbeeld in een stal, loods of schuur. Commerciële houders van vogels moeten zich aan de ophokplicht houden. De NVWA ziet erop toe dat pluimveehouders dit ook doen.

Voor welke vogels geldt de ophokplicht?

De ophokplicht geldt voor de volgende commercieel gehouden risicovogels:

  • hoenderachtigen, zoals kippen en kalkoenen
  • watervogels, zoals ganzen en eenden

Fazanten en loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes en kiwi’s) zijn ook risicovogels, maar voor deze vogels geldt een uitzondering: er is geen ophokplicht maar een afschermplicht.

Bezoekverbod voor pluimveebedrijf

Voor bedrijven geldt een bezoekverbod. Dit is een landelijk verbod. U mag geen bezoek ontvangen op een bedrijf met risicovogels. Deze maatregel is ook bedoeld om verspreiding van de vogelgriep zoveel mogelijk te voorkomen. De dierenarts en uw personeelsleden mogen natuurlijk wel op het bedrijf komen. Het is wel belangrijk dat zij werken volgens het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven. Ook inspecteurs van de NVWA die op pluimveebedrijven komen houden zich aan dit protocol.

Gaat het om een bedrijfsbezoek vanwege een mogelijke besmetting? Dan zijn er aanvullende hygiënevoorschriften. Deze staan ook in het hygiëneprotocol.

Afschermplicht voor dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels

Ligt uw locatie in een gebied waar de afschermplicht geldt? De afschermplicht is er om te voorkomen dat vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Voor welke vogels geldt de afschermplicht?

Als de afschermplicht bij u in de regio geldt, moet u de volgende vogels afschermen. Dit zijn risicovogels:

  • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen, parelhoenders
  • watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns
  • loopvogels, zoals struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s

Onder de afschermplicht vallen ook commercieel gehouden fazanten en loopvogels.

Hoe kan ik mijn vogels afschermen?

Er zijn verschillende manieren om vogels af te schermen. Bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. In onderstaand filmpje ziet u een voorbeeld van hoe u hobbykippen kunt afschermen. Bekijk ook ons nieuwsbericht Kippen in de tuin? Scherm ze af!

Bent u een hobbyhouder en heeft u nog vragen over de afschermplicht? Neem dan contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de contactpagina.

Bezoekverbod voor hobbyhouders

Voor u als hobbyhouder geldt een bezoekverbod. Dit is een landelijk verbod. Laat geen bezoek toe bij uw risicovogels. Deze maatregel is ook bedoeld om verspreiding van de vogelgriep zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Dierentuinen mogen wel bezoek ontvangen. Maar alleen als de risicovogels in een volière zitten.
  • Kinderboerderijen mogen ook bezoek ontvangen. Maar zij moeten bezoekers weghouden uit de verblijfplaats waar risicovogels gehouden worden.