Symptomen van vogelgriep

Bent u bang dat uw kippen of andere vogels vogelgriep hebben? Lees wat de ziekteverschijnselen bij vogels zijn en hoe u vogelgriep kunt herkennen.

Hoe kan ik zien of een vogel vogelgriep heeft?

Na infectie met vogelgriep worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren, in ieder geval binnen 3 dagen. De eerste symptomen zijn:

 • algehele sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer

In een later stadium is het volgende te zien bij besmette dieren:

 • minder eten en drinken
 • minder eieren leggen
 • luchtwegklachten, zoals niezen en hoesten
 • windeieren en bleke schalen
 • diarree
 • zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
 • oogontstekingen
 • zenuwverschijnselen, zoals draaien met de kop, kreupel lopen, de vleugels laag houden en niet meer kunnen vliegen
 • ademhalingsproblemen
 • plotselinge sterfte

Verschillende varianten bij vogelgriep

Vogelgriep heet ook wel aviaire influenza of vogelpest. Er zijn verschillende varianten van deze infectieziekte:

 • laagpathogene variant
  Bij deze variant zijn de ziekteverschijnselen meestal niet zo ernstig. De vogels gaan minder eieren leggen en krijgen luchtwegklachten. Ook is het virus minder besmettelijk voor vogels.
 • hoogpathogene variant
  Deze variant is veel schadelijker: de vogels kunnen plotseling dood gaan. Ook is deze variant erg besmettelijk.

Mutaties van het vogelgriepvirus

Een milde, laagpathogene variant van het virus kan muteren tot een hoogpathogene variant. Dit komt vooral voor bij de varianten H5 en H7. Daarom bestrijdt en monitort de NVWA vooral deze varianten. Bij laagpathogene vogelgriep doen we alleen ruimingen bij de varianten H5 en H7.

Bij hoogpathogene varianten is er veel virus aanwezig en is er meer kans op mutaties. Dit kan heel snel gaan. Er is een risico dat er een nieuwe variant ontstaat die mensen over de hele wereld ziek kan maken. Zo kan een pandemie ontstaan. Daarom wordt er altijd geruimd bij hoogpathogene varianten. Door snel en efficiënt op te treden houden we het risico zo klein mogelijk.

Welke vogels kunnen vogelgriep krijgen?

Van deze vogels is bekend dat ze gevoelig zijn voor vogelgriep:

 • hoenderachtigen: kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders
 • watervogels: eenden, ganzen, zwanen
 • waadvogels
 • strandvogels
 • loopvogels: struisvogels, nandoes, emoes
 • spreeuwen

Waarschijnlijk zijn er nog meer vogelsoorten die ziek kunnen worden van het vogelgriepvirus. Nog niet alles is bekend over vogelgriep, er is nog meer onderzoek nodig.

Mijn vogels hebben verschijnselen van vogelgriep, wat moet ik doen?

Kom direct in actie, om verdere verspreiding te voorkomen. Neem contact op met uw dierenarts. Deze kan onderzoeken of het inderdaad om vogelgriep gaat.

Commerciële pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88. Lees meer over het melden van vogelgriep.

Ik zie een wilde vogel met verschijnselen van vogelgriep, wat moet ik doen?

Bel de dierenambulance via het landelijk meldpunt 144. De medewerkers kunnen het dier weghalen. Of anders vertellen zij u wat u kunt doen. U kunt ook de gemeente bellen.

Raak de vogel niet aan, om te voorkomen dat u zelf besmet raakt met vogelgriep of de ziekte verder verspreidt.