Symptomen van vogelgriep

Bent u bang dat uw kippen of andere vogels vogelgriep hebben? Lees wat de ziekteverschijnselen bij vogels zijn en hoe u vogelgriep kunt herkennen.

Hoe kan ik zien of een vogel vogelgriep heeft?

In Nederland heerst onder vogels vooral de hoogpathogene variant van het virus. Deze variant is erg schadelijk en ook erg besmettelijk. Na infectie met dit virus worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren, in ieder geval binnen 3 dagen. Houders van kippen ontdekken de ziekte meestal binnen 3 tot 14 dagen. Dit zijn de eerste symptomen:

 • algehele sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer

In een later stadium is het volgende te zien bij besmette dieren:

 • minder eten en drinken
 • minder eieren leggen
 • luchtwegklachten, zoals niezen en hoesten
 • windeieren en bleke schalen
 • diarree
 • zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
 • oogontstekingen
 • zenuwverschijnselen, zoals draaien met de kop, kreupel lopen, de vleugels laag houden en niet meer kunnen vliegen
 • ademhalingsproblemen
 • plotselinge sterfte

Verschillende varianten bij vogelgriep

Vogelgriep heet ook wel aviaire influenza of vogelpest. Er zijn verschillende varianten van deze infectieziekte:

 • laagpathogene variant
  Bij deze variant zijn de ziekteverschijnselen meestal niet zo ernstig. Ook is het virus minder besmettelijk voor vogels. Besmette vogels gaan minder eieren leggen en krijgen luchtwegklachten. Het is mogelijk dat er iets meer vogels doodgaan dan normaal.
 • hoogpathogene variant
  Deze variant is veel schadelijker: de vogels kunnen plotseling dood gaan. Ook is deze variant erg besmettelijk. Hierboven heeft u al kunnen lezen welke symptomen er allemaal kunnen optreden.

Mutaties van het vogelgriepvirus

Een milde, laagpathogene variant van het virus kan muteren tot een hoogpathogene variant. Dit komt bijna niet voor. Als het toch gebeurt, is dit vooral voor bij de varianten H5 en H7. Daarom monitoren we deze varianten vooral. Bij laagpathogene vogelgriep doen we alleen ruimingen bij de varianten H5 en H7.

Bij hoogpathogene varianten is er veel virus aanwezig. Daardoor is er meer kans op mutaties. Dit kan heel snel gaan. Het risico neemt toe dat er een nieuwe variant ontstaat die nog meer schade bij dieren kan veroorzaken en mensen makkelijker kan besmetten. Als het virus zo is veranderd dat het van mens naar mens over kan gaan, dan kan de ziekte zich over de hele wereld verspreiden. Zo kan een pandemie ontstaan. Daarom wordt er altijd geruimd bij hoogpathogene varianten. Door snel en efficiënt op te treden houden we het risico voor dieren en mensen zo klein mogelijk.

Welke vogels kunnen vogelgriep krijgen?

Van deze vogels is bekend dat ze gevoelig zijn voor vogelgriep:

 • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen en parelhoenders
 • watervogels en strandvogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns
 • waadvogels, zoals scholeksters en snippen
 • loopvogels, zoals struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s
 • spreeuwen

Waarschijnlijk zijn er nog meer vogelsoorten die ziek kunnen worden van het vogelgriepvirus. Nog niet alles is bekend over vogelgriep, er is nog meer onderzoek nodig.

Mijn vogels hebben verschijnselen van vogelgriep, wat moet ik doen?

Kom direct in actie, om verdere verspreiding te voorkomen. Neem contact op met uw dierenarts. Deze kan onderzoeken of het inderdaad om vogelgriep gaat.

Alle houders van vogels zijn verplicht om vogelgriep te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten, via telefoonnummer 045 - 546 31 88. Dit geldt ook voor particulieren.

Ik zie een wilde vogel met verschijnselen van vogelgriep, wat moet ik doen?

Bel de gemeente of bel Meldpunt 144 als u een zieke of gewonde vogel vindt. Een medewerker vertelt wat u het beste kunt doen.

Raak de vogel niet aan, om te voorkomen dat u zelf besmet raakt met vogelgriep of de ziekte verder verspreidt.

Ik heb een dode wilde vogel gevonden, moet ik dit melden?

Het is mogelijk dat de vogel aan vogelgriep is doodgegaan. Daarom kan het zinvol zijn dit te melden. Zo helpt u bij het onderzoek naar de verspreiding van vogelgriep in Nederland. Geef het ook door aan de terreinbeheerder. Die kan de dode vogel opruimen, om te voorkomen dat andere dieren ziek worden.

Lees waar en wanneer u kunt melden.