Ik heb dode wilde vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Meld dode vogels bij de beheerder van het terrein waar de vogel ligt. Deze kan de vogels dan opruimen. Dit is belangrijk, omdat dode vogels besmet kunnen zijn met vogelgriep of een andere dierziekte. Met uw melding kunt u voorkomen dat andere dieren besmet raken.

Daarnaast kunt u dode vogels en andere dode dieren online melden bij verschillende organisaties. Daarmee helpt u zicht te houden op de verspreiding van vogelgriep en draagt u bij aan onderzoek naar deze dierziekte.

Let op: raak zieke of dode vogels niet met de blote handen aan.

Wilt u dat de dode vogels worden opgeruimd?

U kunt de dode vogel melden bij de terreinbeheerder. Dat kan bijvoorbeeld de gemeente,  het waterschap of Rijkswaterstaat zijn. Deze terreinbeheerder moet de vogel opruimen. De terreinbeheerder kan hier eventueel de dierenambulance, de Dierenbescherming of een andere organisatie voor inzetten. De NVWA heeft een handleiding speciaal voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming. Hierin staan hygiënemaatregelen die nageleefd moeten worden bij het ophalen, verpakken en vervoeren van de kadavers van wilde vogels. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming.

Ligt de vogel op uw eigen terrein, bijvoorbeeld in uw eigen tuin of op uw balkon? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen.

Kijk voor meer informatie over het opruimen van dode vogels op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en in de Handreiking voor het opruimen van dode wilde vogels en de omgang met levende zieke vogels (deze wordt momenteel herzien).

Wilt u de dode vogels melden voor onderzoek naar vogelgriep?

Een dode vogel kunt u melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Met uw melding helpt u zicht te houden op de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels. Let op:

  • Het DWHC ruimt dode dieren niet op. De beheerder van het terrein is hiervoor verantwoordelijk.
  • Meld bij het DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels.

U kunt ook een melding doen bij Sovon. Dit is een kenniscentrum voor in het wild levende vogels in Nederland.

Vogelgriep-app

U kunt dode wilde vogels ook melden via de Vogelgriep-app. De meldingen komen terecht in het Vogelgriep-app dashboard. Zo wordt beter duidelijk waar vogelgriep voorkomt en om welke vogels het gaat. U kunt de app downloaden via de App Store of Play Store. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Dode vogel wordt meestal niet onderzocht

Soms haalt het DWHC de dode vogels op voor onderzoek. Maar meestal gebeurt dit niet. Er is namelijk al veel onderzoek gedaan naar vogelgriep. Vaak is al bekend dat in een bepaald gebied vogelgriep heerst. Het dode dier hoeft dan niet te worden onderzocht.

  • De locaties waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden, worden bijgehouden op een kaart. In de roodgekleurde gebieden zijn dode wilde vogels positief getest op het vogelgriepvirus. Op basis van de kleur op de kaart, de vogelsoort en het aantal gemelde vogels, beslist het DWHC of de gemelde vogel al dan niet wordt opgehaald.
  • Is het voor u mogelijk om het dier hygiënisch te verpakken? Dit vergroot de kans dat het dier wordt opgehaald voor onderzoek. Geef op het meldformulier aan dat het dier voorhanden is. Dan zal het DWHC tijdens reguliere kantooruren per mail of telefoon u laten weten of het dier opgehaald kan worden. Lees voor het verpakken eerst de Handleiding hanteren en verpakken van karkassen op de website van het DWHC. Raak het kadaver nooit met de blote handen aan. Gebruik plastic wegwerphandschoenen en een mondkapje.
  • Niet alle dieren kunnen worden opgehaald. Het inpakken van het dier is geen garantie dat deze wordt opgehaald. Als het dier niet wordt opgehaald, moet u het zelf opruimen.

Een ander dood dier gevonden?

Heeft u een dood zoogdier gevonden, zoals een vos of een otter? Het is mogelijk dat deze dieren ook met vogelgriep zijn besmet. Raak ze daarom niet aan.

De NVWA doet onderzoek als er voor de dood bij het dier zenuwverschijnselen zijn waargenomen. Bijvoorbeeld als het dier ongecontroleerd met de kop draaide of volledig gedesoriënteerd was. Dit soort gevallen kunt u bij ons melden via telefoonnummer 045 - 546 31 88. Maar doe alleen melding als u deze zenuwverschijnselen heeft gezien voordat het dier doodging.

  • Leeft het dier nog? Meld het dan bij de terreinbeheerder. 
  • Vertoonde het wilde zoogdier geen zenuwverschijnselen voor zijn dood? Of is dit niet bekend? Doe dan een melding bij het DWHC via het webformulier of stuur een mail naar dwhc@uu.nl. U kunt ook bellen naar 030 – 253 79 25 (op werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur).

Kijk voor meer informatie in de Handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde zoogdieren (vlees- en aaseter) verdacht van een besmetting met hoog pathogene vogelgriep.