Waar komt vogelgriep voor?

Wilt u weten waar in Nederland vogelgriep heerst? Bekijk de lijsten en kaarten met gemelde besmettingen.

Kaart met vogelgriep besmette dode wilde vogels

Wilt u weten waar in Nederland dode wilde (water)vogels zijn gevonden die besmet zijn met vogelgriep? Kijk dan op deze kaart met een overzicht van alle vindplaatsen.

Op de kaart ziet u de vindplaatsen per gemeente. In de rode gebieden zijn besmette vogels gevonden. Op de kaart staan alleen de gevonden besmette vogels van de laatste 2 maanden. Eerder besmette gebieden kunnen weer wit zijn op de kaart.

Dode wilde vogel gevonden?

Door een melding te doen, helpt u zicht te houden op de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels. Bekijk onze meldwijzer.

Kaart met meldingen dode wilde vogels

Wilt u weten of dode wilde vogels al zijn gemeld? Kijk dan op de kaart met alle meldingen. Op de kaart staan alle dode wilde vogels die zijn gemeld, dus ook vogels die niet zijn doodgegaan aan vogelgriep.

Lijst met besmettingen bij bedrijven

Bekijk de lijst met besmettingen van vogelgriep bij bedrijven in de afgelopen maanden op de website van de Rijksoverheid.

Kaart met besmettingen in Europa

Wilt u weten waar in Europa de ziekte de afgelopen tijd is aangetroffen? Kijk dan op de website van de European Food Safety Authority (EFSA). Op de kaart staan besmettingen bij pluimvee en bij wilde vogels.