Welke maatregelen gelden er in de omgeving van een met vogelgriep besmet bedrijf?

Bij een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf wordt een beperkingszone van 10 km ingesteld. Dit gebeurt ook bij andere locaties met meer dan 50 vogels, dus ook bij hobbyhouders die meer dan 50 vogels hebben. Binnen de beperkingszone geldt een vervoersverbod.

Beperkingszone bij vogelgriep

De beperkingszone bestaat uit een beschermingszone en een bewakingszone.

Beschermingszone: 3 km rond besmet bedrijf

De beschermingszone ligt om een straal van 3 kilometer rondom het besmette pluimveebedrijf of andere locatie met meer dan 50 vogels. De beschermingszone is 21 dagen van kracht, daarna zijn de maatregelen hetzelfde als in de bewakingszone.

Ligt uw pluimveebedrijf binnen de beschermingszone? Dan moet u monsters laten nemen en een aantal vogels laten testen op vogelgriep. De NVWA neemt hierover contact met u op.

Bewakingszone: 3 tot 10 km rond besmet bedrijf

De bewakingszone ligt in een straal van 3 tot 10 kilometer rondom het besmette bedrijf of andere locatie met meer dan 50 vogels. De bewakingszone is 30 dagen van kracht.

Hoe weet ik of ik in een beperkingszone zit?

Kijk in de Dierziekteviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u uw postcode invoert, krijgt u informatie over uw regio.

Vervoersverbod in de beperkingszone

In de beperkingszone geldt een vervoersverbod. Er gelden beperkingen voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Lees meer over het vervoersverbod.

Soms: jachtverbod in de beperkingszone

De overheid kan een jachtverbod opleggen in de beperkingszone. Maar dit gebeurt niet standaard. In principe kunt u in de beperkingszone dus gewoon jagen op ganzen, eenden en andere vogelsoorten of andere dieren zoals vossen. 

In de Dierziekteviewer van RVO kunt u zien of er vogelgriep heerst in uw regio en of er misschien toch een jachtverbod geldt. Kijk ook de website van de Jagersvereniging voor actuele informatie.

Verkoop van eieren in de beperkingszone

Veel houders van kippen vragen zich af of ze hun eieren nog mogen verkopen als ze in een beperkingszone zitten. Hiervoor geldt het volgende.

U mag de eieren wel verkopen, maar niet verplaatsen. Het is dus nog wel mogelijk om de eieren langs de weg te verkopen.

U mag wel eieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie van buiten de beperkingszone binnen de beperkingszone brengen. Maar alleen als ze op een locatie worden verkocht waar geen vogels commercieel gehouden worden.

Nog vragen?