Vervoersverbod bij vogelgriep

Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid een vervoersverbod opleggen. Rondom het besmette pluimveebedrijf gelden dan beperkingen voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Is er momenteel een vervoersverbod vanwege vogelgriep?

Wilt u weten of er vogelgriep heerst bij u in de buurt én of er vervoersmaatregelen van kracht zijn? De actuele vervoersverboden vindt u in de Dierziekteviewer van RVO. Als u uw postcode invoert, krijgt u informatie over uw regio.

Voor wie geldt het vervoersverbod?

Een vervoersverbod geldt voor commerciële pluimveehouders én voor hobbyhouders. Het vervoersverbod geldt voor u als u op 10 km of minder van het besmette bedrijf zit. U zit dan in de beperkingszone.

Voor welke dieren, producten en materialen geldt het vervoersverbod?

Een vervoersverbod geldt voor:

  • vogels en andere dieren
  • eieren
  • mest van pluimvee
  • gebruikt strooisel

Op rijksoverheid.nl leest u meer over vervoersverboden en andere actuele maatregelen. Op dezelfde website vindt u het beleidsdraaiboek bestrijding hoogpathogene aviaire influenza. Hierin staat hoe wordt bepaald hoe ver het vervoersverbod reikt.

Vervoerders moeten ook maatregelen nemen

Voor vervoerders gelden tijdens een uitbraak ook zogeheten hygiëneprotocollen. Hierin staan tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen.

Controles op vervoersverbod

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven zich aan het vervoersverbod houden. We controleren hierbij niet alleen pluimveebedrijven maar ook transport- en vervoerbedrijven. Dit doen we via steekproeven.

Ontheffing op vervoersverbod aanvragen

Door een vervoersverbod kunnen er soms problemen ontstaan op een bedrijf. Bijvoorbeeld als er zoveel kippen in de stal achterblijven, dat dit ten koste gaat van het welzijn van de dieren. In zo’n situatie kunt u een ontheffing op het vervoersverbod aanvragen bij de NVWA. U krijgt dan toestemming om dieren of broedeieren te verplaatsen.

Gebruik een van de volgende formulieren om ontheffing aan te vragen:

Vraag een ontheffing minstens 2 dagen van tevoren aan. Voor iedere verplaatsing moet u opnieuw ontheffing aanvragen.

Mag ik schapen, geiten en varkens vervoeren als er een vervoersverbod geldt?

Ja, dat mag. Er geldt alleen een verbod op het verplaatsen van vogels en producten afkomstig van vogels (en dan alleen als die van of naar een locatie gaan waar 50 of meer vogels worden gehouden).

Voor andere dieren geldt dit verbod niet. Komen de dieren uit een bedrijf met pluimvee? Dan geldt het hygiëneprotocol.

Mag ik helemaal geen mest vervoeren als er een vervoersverbod geldt?

Het vervoer van mest en strooisel van vogels van bedrijven met vogels in de beperkingszone is verboden.

Wilt u mest van landzoogdieren afvoeren van een bedrijf zonder vogels? Dan kunt u de mest afvoeren, er gelden geen speciale voorwaarden. Worden er wel vogels gehouden? Dan mag u de mest van de landzoogdieren afvoeren als u voldoet aan een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Mag een dierenambulance door een gebied met een vervoersverbod rijden?

Het vervoer van gehouden vogels vanuit of naar bedrijven (of andere locaties met meer dan 50 vogels) in de beperkingszone is verboden.

Een dierenambulance mag wel wilde vogels vervoeren. Als een wilde vogel ziek of gewond is, mag deze bijvoorbeeld naar een vogelopvangcentrum worden gebracht. Hier zit wel een risico aan. Daarom zijn vogelopvangcentra verplicht vogels met verschijnselen van vogelgriep te melden.

Nog vragen over het vervoersverbod?