NVWA neemt 44 vogels in beslag in Twente

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 1 maart 44 vogels in beslag genomen in Twente. Dat gebeurde tijdens controles bij houders van inheemse vogels. Die zijn uitgevoerd door de NVWA, politie, provincie Overijssel, gemeente Twenterand en jachtopzichters. Bij de controles zijn ook verschillende vangmiddelen aangetroffen.

Putter in hand
Beeld: ©NVWA

Vogels die van nature voorkomen in de Europese Unie zijn beschermd. Het is niet toegestaan ze in het wild te vangen. Houders moeten daarom kunnen aantonen dat hun vogels zijn gekweekt. De vogels moeten o.a. een passende en naadloos gesloten pootring hebben, waaruit blijkt waar de vogel is gekweekt.

De handhavingspartners hebben 4 adressen meerdere volières gecontroleerd. Op 3 plekken bleken in totaal 44 vogels aanwezig die mogelijk in het wild zijn gevangen. Het gaat om putters, sijzen, barmsijzen, goudvinken, een geelgors en vinken. De verplichte pootring ontbrak of er was met die pootring gerommeld. Bij 2 houders werden bovendien illegale vangmiddelen als lijmstokken en klepkooitjes aangetroffen. De NVWA heeft de vogels en de vangmiddelen in beslag genomen. Tegen de houders wordt proces-verbaal opgemaakt.

Risico illegale handel

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels. Eenmaal in gevangenschap vliegen sommigen zich dood tegen het gaas in een volière waarin ze worden gehouden of komen om door honger omdat ze niet het voedsel krijgen dat ze gewend zijn.

Illegale handel in vogels is een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenkwelling met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.

Het Afrikaanse edelzangertje,
de mozambiquesijs…

en de Zuid-Amerikaanse tangara.

Maar ook de putter, grutto, tureluur,
de bonte strandloper, en zelfs de huismus.

Al deze vogels worden
gevangen en verkocht.

Illegale vogelhandel: via beurzen,
kofferbakken en internet.

Mag niet, maar het gebeurt toch.

Want er wordt flink
wat geld aan verdiend.

Wat bent u aan het kopen?

- Lijstergaaien uit Azië, die heb je ook niet
voor een paar honderd euro.

Tangara’s uit Zuid-Amerika kunnen
zo duizend euro opbrengen.

Dat heeft degene die het vogeltje
in een kooi heeft,

vaak helemaal niet in de gaten, dat daar
een hele organisatie aan vooraf gaat.

Vogels zijn populaire dieren
om te houden.

De één is blij met een
parkiet in een kooi.

De ander vult het liefst een volière met
de meest kleurrijke vogels ter wereld.

Een mooie hobby, waar een
enorme markt achter zit.

Want waar je als vogelliefhebber voor de
ene vogel een paar tientjes betaalt,

kan dat bij de ander al snel in de
honderden euro’s lopen.

Veel vogels worden legaal verhandeld,
via onder meer vogelmarkten en verenigingen.

En met het houden van vogels
is ook niks mis.

Althans, als het handelen en houden
van vogels goed gebeurt.

Maar waar handel is,
is ook illegale handel.

De illegale handel kan bestaan uit de handel
van dieren die uit het buitenland komen.

Zeg maar buiten Europa.

Maar je hebt ook vogels die in
Nederland gevangen worden

en ook hier verhandeld worden.

Tegenwoordig wil men vaak
iets bijzonders hebben.

Dat is vaak de reden dat vogels
illegaal deze kant op komen.

Stel, je wilt graag een mooie
lijstergaai hebben uit Azië.

Dan ga je wel te rade bij mensen
die daar al contacten hebben.

Daar zijn organisaties
die ze laten vangen

en die de smokkel vanuit dat soort landen
georganiseerd naar Nederland brengen.

Wilde vogels mag je eigenlijk bijna nergens
ter wereld vangen om te verkopen.

Omdat een groot aantal vogels in het wild
met uitsterven wordt bedreigd,

maar ook om dierenleed en het verspreiden
van dierziektes te voorkomen.

Als je wilde vogels gaat vangen,
dan lijden ze altijd.

Ze voeren een doodsstrijd
om te ontsnappen,

belanden in kleine kooitjes,
met vreemd eten.

Een enorm stressvolle situatie die
veel vogels niet overleven.

Daarom komen de meeste vogels
van vogelkwekers;

bedrijven of hobbyisten die nestjes houden
en het nageslacht doorverkopen.

In Nederland en in Europa kennen
we een lijst aan regels

waar je je als houder en als handelaar
van vogels aan moet houden.

En een flink aantal vogels is op wereldniveau,
binnen Europa of binnen Nederland, beschermd.

Deze vogels moeten voorzien zijn
van papieren en een pootring

die aantonen dat een vogel
niet uit het wild komt.

En op die regels wordt gehandhaafd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
treedt op tegen illegale handel

op vogelbeurzen en bij vogelhandelaren.

Maar ook controleert de NVWA
bij burgers met een volière.

Bijvoorbeeld als de ringen van hun vogels
in onderzoeken opduiken, na een melding,

of als zij vogels via internet verkopen.

Hoe dat zit, en wat er met de in beslag
genomen vogels gebeurt,

legt inspecteur Walter Hoenderboom uit.

Als wij controles uitvoeren bij
vogelhandelaren of particulieren,

dan kijken we of de vogels legaal
uit kweek afkomstig zijn.

Wij controleren voornamelijk
op de pootringen.

De pootringen mogen niet
gemanipuleerd zijn.

Die moeten gewoon helemaal rond zijn
en mogen niet bewerkt zijn.

Wij kunnen dus aan de hand
van de pootring controleren

of die vogel daadwerkelijk
gekweekt is.

Als wij vogels aantreffen die niet
aantoonbaar gekweekt zijn,

dan nemen we contact op
met de officier van justitie.

Die gaat dan bepalen wat
ermee gaat gebeuren.

Negen van de tien keer worden de
illegale vogels in beslag genomen.

Bijna altijd gaan ze naar
een opslaghouder toe,

waar de dieren dan de juiste
verzorging krijgen.

Als je kijkt naar het aantal vogels
die we jaarlijks in beslag nemen,

varieert dat toch wel van pakweg

Oké, dus niet elke vogel die
te koop is, is legaal.

Waar kun je nou op letten als je legaal
een vogel wilt aanschaffen?

Het belangrijkste is dat aangetoond kan worden
dat een vogel niet in het wild gevangen is.

En dat zou je moeten kunnen
zien aan de pootring.

Elke vogel die bij een vogelkweker geboren wordt,
krijgt als het een paar dagen oud is,

een gesloten ringetje om de poot.

Dat kan er later niet meer vanaf.

Dat pootringetje is het paspoort
van een vogel.

Op het moment dat de vogel uitvliegt,
is het zo voorzien van een unieke identificatie.

Wat er op het ringetje staat,
dat kan per land verschillen,

maar dat een vogel een ringetje heeft,
is een goede indicatie

dat een vogel niet in het
wild gevangen is.

Maar wanneer een vogel wel een ringetje heeft,
betekent dat ook weer niet per definitie

dat het om een gekweekte vogel gaat.

Want in die ringetjes, daar wordt ook
weer illegaal in gehandeld.

Zo worden ringetjes verkocht aan handelaren,
die ze gebruiken om wilde vogels wit te wassen

en ze zo te verkopen alsof het
gekweekte vogels zijn.

Dit levert hen namelijk meer geld op.

Maar dat ringetje krijg je niet zomaar om de
poot van een vogel, als deze al ouder is.

Let daarom op, of er met de
ringetjes gesjoemeld is.

Is het ringetje open of doorgezaagd?

Dan is het foute boel.

En ook als een vogel een te ruim ringetje
om zijn poot heeft, dan klopt het niet.

Elke vogel heeft namelijk
een bepaalde ringmaat.

Je kunt de ring opmeten en controleren
of de vogel de juiste ring draagt.

Op onze site linken we daarvoor
naar een overzicht.

Behalve over die ring, moet je als houder ook
weten of een vogel wel of niet beschermd is.

Zo moeten sommige vogels,
zoals veel papegaaien en kaketoes,

behalve van een ringetje, ook voorzien zijn van
een EU-certificaat die de vogel beschrijft.

Het papierwerk van een vogel
moet dus kloppen.

Wil je nou meer informatie over illegale vogelhandel,
of wil je een melding doen?

Kijk dan even op onze website.

BEELDTEKST:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

www.nvwa.nl/illegale-vogelhandel

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).