Xylella, plantenziekte

De NVWA doet de bestrijding bij vondsten of uitbraken van Xylella. Wij informeren telers, handelaren en particulieren hoe zij een uitbraak van deze schadelijke plantenziekte in Nederland kunnen voorkomen.

Wat is Xylella?

Xylella fastidiosa is een bacterie die schadelijk is voor ruim 300 plantensoorten, waaronder olijfbomen (Zuid-Italië), oleander en lavendel (Corsica, Zuid-Frankrijk) en druiven (Californië). Een uitbraak in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor de boomkwekers en de kwekers van vaste planten. Tot nu toe komt deze bacterie niet voor bij planten in Nederland. De bacterieziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Lijst EU-waardplanten met plantenpaspoortplicht

De lijst met EU-waardplanten wordt regelmatig bijgewerkt en staat op de website van de Europese Commissie.

Internationale conferentie onderzoek Xylella fastidiosa

Van 13 tot 15 november 2017 vond in Palma de Mallorca (Spanje) een internationale wetenschappelijke conferentie plaats over onderzoek naar Xylella fastidiosa. De uitkomsten zijn vastgelegd in het verslag conferentie over Xylella fastidiosa Spanje 2017 (Engelstalig).

De Boomkwekerij (13 april 2018) plaatste het artikel: Xylella-onderzoek toont nieuwste ontwikkelingen

Rol NVWA

Naast bestrijding en voorlichting, overlegt de NVWA op Europees niveau over de stand van zaken van de verspreiding van Xylella.

Rol Naktuinbouw

Naktuinbouw controleert of Xylella-waardplanten zijn voorzien van een plantenpaspoort. Dat doet ze in opdracht van de NVWA. Naktuinbouw doet ook de verplichte Europese surveys (monitoring).

Er zijn op dit moment circa 300 plantensoorten bekend die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa. Deze plantensoorten noemen we ook wel waardplanten.