Xylella, plantenziekte

Xylella fastidiosa (kortweg 'xylella' genoemd) is een bacterie die schadelijk is voor ruim 300 plantensoorten, waaronder olijfbomen (Zuid-Italië), oleander en lavendel (Corsica, Zuid-Frankrijk), Polygala myrtifolia (Zuid-Frankrijk) en druiven (Californië). Xylella heeft een EU-quarantainestatus en hoort tot de prioriteitsorganismen. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen en dieren.

Tot nu toe komt deze bacterie niet voor in Nederland. Een uitbraak in Nederland zou grote economische gevolgen kunnen hebben voor boomkwekers en kwekers van vaste planten. 

Bij een vondst van xylella nemen wij maatregelen om vestiging en verspreiding van de bacterie in Nederland te voorkomen. Ook informeren wij telers, handelaren en particulieren over deze maatregelen en hoe zij kunnen voorkomen dat deze schadelijke plantenziekte Nederland binnenkomt. 
 

EU-regelgeving

Xylella fastidiosa is een quarantaine-organisme, gereguleerd middels de Plantgezondheidsverordening 2016/2031 en aanvullende regelgeving om binnenbrengen en verspreiding van Xylella te voorkomen. De actuele aanvullende regelgeving is EU-verordening 2020/1201 die is ingegaan op 14 augustus 2020. De verordening beschrijft in detail hoe lidstaten moeten vaststellen of xylella al dan niet aanwezig is, en welke maatregelen er genomen moeten worden bij een vondst. Denk hierbij aan het uitvoeren van inspecties, surveys en laboratoriumonderzoeken.
 

Regelgeving export

Ook voor export naar derde landen kunnen voorwaarden van toepassing zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan export naar het VK. Bekijk de eisen van derde landen.

Rol NVWA

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving. Naast bestrijding, toetsing en voorlichting, overleggen wij op Europees niveau over de stand van zaken van de verspreiding van xylella.

Rol Naktuinbouw

Naktuinbouw voert in opdracht van de NVWA ook de verplichte Europese surveys (monitoring) uit. Daarnaast voert het laboratorium van Naktuinbouw ook moleculaire toetsen uit op bladeren en twijgen voor de detectie van xylella.