Ik ben teler of handelaar. Wat kan ik tegen xylella doen?

Xylella verspreidt zich vooral via besmet plantmateriaal. Neem dus voorzorgsmaatregelen als u gewassen kweekt of verhandelt die gevoelig zijn voor deze  schadelijke plantenziekte.

(via het klachtenformulier) of bel 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Bij aankomst op uw bedrijf en bij inkoop

Twijfelt u of planten aangetast zijn? Neem dan direct contact op met de keurmeester van Naktuinbouw of met de NVWA.

 • Raadpleeg regelmatig de lijst met alle waardplanten in ANNEX I van de Engelse versie van de EU-verordening 2020/1201
 • Bekijk op de EPPO-website ook foto’s van met Xylella besmette planten.
 • Controleer of een plantenpaspoort aanwezig is. 
 • Controleer waar uw leverancier het uitgangsmateriaal heeft gehaald, op welke bedrijven het hiervoor heeft gestaan en of die bedrijven hygiënisch werken.
 • Controleer bij levering of er schuimcicaden of felgekleurde cicaden aanwezig zijn (ongeveer 0,5 centimeter). Xylella wordt overgebracht door cicaden. Bekijk foto's van cicaden.
 • Controleer of er ziekten en/of onkruiden aanwezig zijn. Ook algemeen voorkomende onkruiden kunnen waardplanten zijn.
 • Zet de planten in een aparte ruimte of  goed gescheiden van andere partijen.

Maatregelen in uw bedrijfsvoering

 • Houd gewashandelingen en verplaatsingen goed bij in uw administratie.
 • Zorg dat plantmateriaal vanaf binnenkomst tot en met aflevering goed te traceren blijft.
 • Wees zeker van een betrouwbare herkomst van het plantmateriaal. Het risisco op verspreiding van Xylella fastidiosa is het grootst via besmet plantmateriaal.
 • Gebruik per rij of compartiment apart ontsmet gereedschap, zoals mesjes of snoeischaren.
 • Voer gewaswerkzaamheden altijd in dezelfde werkrichting uit.
 • Onderzoek het gewas op xyleem-zuigende cicaden en bestrijd deze. Noteer dit ook goed in uw administratie.
 • Voer onkruidbestrijding uit. Sommige onkruiden zijn waardplanten van xylella.
 • Monitor op mogelijke afwijkingen en symptomen in het gewas.
 • Laat bij twijfel planten onderzoeken door Naktuinbouw of de NVWA. Markeer deze planten en isoleer ze.

Veelgestelde vragen