Melden voor keuringsdiensten

Keuringsdiensten die een melding willen doorgeven, omdat zij een afwijking van de wettelijke voorschriften hebben geconstateerd, kunnen daarvoor gebruikmaken van een online formulier.

Welke keuringsdiensten kunnen gebruikmaken van dit formulier?

 • Naktuinbouw
 • Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
 • Kwaliteitscontrolebureau (KCB)
 • Nederlandse Algemene keuringsdienst (NAK)
 • Stichting markering houten verpakkingen (SMHV)

Wat voor meldingen geeft u door met dit formulier?

Met dit formulier geeft u onder andere meldingen door over:

 • teeltvoorschriften  
 • de erkenning van een inspectielocatie 
 • het gebruik client import 
 • het gebruik e-CertNL 
 • een exportprotocol 
 • een erkend laboratorium R&D-fyto 2019/829 
 • ISPM-15