Advies van BuRO over gehaltes TTX in oesters en mosselen 6 juni 2017

Tetrodotoxine (TTX) is een natuurlijke gifstof. Veel dieren maken TTX aan om zich te verdedigen, zoals bepaalde amfibieën en padden, de octopus en de kogelvis. TTX is al in kleine hoeveelheden zeer giftig voor de mens. De stof verlamt de spieren, met als gevolg ademstilstand, hartstilstand en de dood.
 

In 2016 werd ontdekt dat TTX voorkwam in mosselen en oesters die werden gekweekt in de Oosterschelde. BuRO heeft toen onderzocht hoeveel microgram TTX een mens maximaal kan binnenkrijgen zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Er bleek dat niet alles duidelijk is over TTX, over de aard van de stof en hoe hij werkt. Op basis van wel bekende gegevens is toen een veilige dosis voor de mens vastgesteld op maximaal 20 microgram per kilo schelpdiervlees. Sommige liefhebbers van oesters en/of mosselen consumeren wel 400 gram schelpdiervlees per maaltijd. Bij de limiet van 20 microgram zou de mens dus geen gevaar lopen.
 
In 2016-2017 zijn er nieuwe toxicologische studies gedaan naar de schadelijkheid van TTX, onder meer van de EFSA. BuRO heeft daarop opnieuw onderzoek gedaan naar de veilige limiet voor TTX in schelpdiervlees. Op basis van dit nieuwe onderzoek is de veilige dosis voor de mens nu vastgesteld op maximaal 44 microgram per kilo schelpdiervlees. Deze veilige dosis is voorlopig. Ook nu is nog niet alles bekend over TTX. BuRO adviseert om onderzoek te blijven doen om alle onzekerheden rondom TTX in kaart te kunnen brengen.