Risicobeoordeling RIVM bijlage 1 bij advies van BuRO over geschiktheid ontsmettingsmiddel VR 2827-3 in slachthuizen

Het RIVM  heeft in opdracht van NVWA-BuRO onderzoek gedaan naar de veiligheid van beoogd ontsmettingsmiddel VR2827-3 in de vleesindustrie. De resultaten van het onderzoek staan in deze risicobeoordeling.