Toezicht bij formulebedrijven levensmiddelen

De NVWA beoordeelt of ketens van levensmiddelenbedrijven zoals supermarkten, hotels en fastfoodketens voldoende voedselveilig werken. Dat doen we via steekproeven op de verschillende bedrijfslocaties. We publiceren de resultaten van ons onderzoek op onze website.

Inspectieresultaten bij formulebedrijven