Ik sta onder verscherpt toezicht

Houdt u zich vaker niet aan de wet? Of vormt uw overtreding een gevaar voor de veiligheid van mens, dier of milieu? Dan kunt u onder verscherpt toezicht komen te staan. Is dit het geval dan krijgt u hier een brief over met uitleg.

Wat kan ik verwachten bij verscherpt toezicht?

Als uw bedrijf onder verscherpt toezicht staat, dan gaan we regelmatig met u in gesprek. Samen bekijken we hoe u de situatie moet verbeteren:

  • We kunnen van u een verbeterplan vragen.
  • We komen vaker op bezoek voor een inspectie.
  • We zetten extra inspecteurs in.
  • We voeren een eindtoets uit.

Het extra toezicht bij verscherpt toezicht moet u betalen. De kosten voor herinspecties kunnen oplopen. U zult voor deze kosten een aparte factuur ontvangen. Meer informatie hierover vindt u bij onze tarieven.

Wat als ik niet aan de regels voldoe?

Op het moment dat wij een overtreding zien tijdens het verscherpt toezicht, kunnen wij u een boete en/of een maatregel opleggen. U ontvangt hiervoor net als in andere gevallen eerst een Voornemen tot boeteoplegging of een Voornemen tot oplegging van maatregel.

Daarbij zal de reactietermijn voor het indienen van een zienswijze korter zijn dan gebruikelijk. Hoe lang u heeft om een reactie te geven, leest u in de brief.

Als wij geen verbetering zien, kunnen wij besluiten om uw bedrijf helemaal stil te leggen voor een bepaalde periode. Dat betekent dat u de werkzaamheden niet mag uitvoeren voor deze periode.

Wanneer ga ik uit het verscherpt toezicht?

Was uw bedrijf stilgelegd en zien we dat u uw bedrijfsvoering voldoende heeft verbeterd? Dan mag u uw werkzaamheden hervatten. Wij zullen u dit in een Besluit tot opheffing van de maatregelen laten weten. De maatregel blijft gelden totdat u zo’n besluit heeft ontvangen.

Na de opheffing van de maatregel zullen we u nog één of meerdere keren extra inspecteren. We kijken dan of u en uw bedrijf zich nog steeds aan de regels houdt, of dat u toch weer terugvalt.

Bij voldoende blijvende verbetering vervalt het verscherpt toezicht en krijgt uw bedrijf weer regulier toezicht. We doen dan geen extra controles meer. Is dit het geval dan zullen we u dit in een brief uitleggen.